Naši ljudi imaju vitalnu ulogu u našem uspehu – oni stvaraju vrednost tako što razvijaju kompaniju na odgovoran i održiv način.

Želimo da zaposlenima obezbedimo radno mesto gde će pronaći inspiraciju i ostvariti svoj puni potencijal. Znamo da su angažovani i motivisani zaposleni, koji maksimalno koriste svoje sposobnosti i mogu da ostvare lične ciljeve u karijeri, od ključne važnosti za dugoročni uspeh naše kompanije.

Istovremeno, mi se trudimo da svaki zaposleni kompanije Coca‑Cola HBC Srbija razume svoju ulogu u kompaniji i kako svojim ličnim zalaganjem direktno doprinosi našem uspehu.

 Način na koji privlačimo, razvijamo, zadržavamo i angažujemo talentovane ljude koji su odgovorni za razvoj naše kompanije i sada i u budućnosti ima očigledne prednosti. A mi se uvek trudimo da budemo još bolji.

Iako naša kompanija ima mnogo prednosti, uključujući i naš raznovrstan portfolio proizvoda i geografsko prisustvo, naši talentovani zaposleni su ti koji su zaslužni za stvaranje vrednosti. Oni sarađuju sa našim kupcima, održavaju kontakt sa zajednicama i zaslužni su za osmehe na licima svih koji uživaju u našim napicima.
Mi smo uvek u potrazi za načinima na koje možemo da poboljšamo interakciju sa našim ljudima na održiv način. Visoki stepen interakcije dovodi do poboljšanja rezultata po svim našim poslovnim pokazateljima.

 

Pored toga, kontinuirano jačamo organizacione sposobnosti, kao što je upravljanje kupcima, jer time poboljšavamo mogućnosti za sprovođenje naše strategije. To se ne odnosi samo na uključivanje uspešnih procesa, struktura, veština i sistema merenja, već i razmatranje novih trendova u našoj industriji – a i šire –  koji će nam pomoći da razvijemo nove konkurentne organizacione sposobnosti.
Naši lideri i kultura liderstva pružaju potrebne smernice, usklađuju napore naših ljudi sa našim ključnim strategijama i razvijaju posvećenost realizaciji istih. Razvoj održivog procesa stvaranja lidera i ključnih talenata za naše najvažnije organizacione sposobnosti predstavlja osnovu strategije Play to Win.