Cilj ovog programa obuke u oblasti menadžmenta je da regrutuje mlade talentovane ljude koji imaju potencijal i da ih razvije u buduće uspešne menadžere koji će voditi dalji napredak kompanije Coca‑Cola HBC.

Šta dobijaš programom?

CAREER FROM THE BOTTLE ti obezbeđuje posao i ubrzani početak karijere u kompaniji Coca‑Cola HBC. Biće ti ponuđena konkurentna plata.

Prosek ocena nije relevantan i svima pružamo jednaku šansu. Ovo je prilika da izgradiš internacionalnu karijeru, a uskoro ćeš i ti biti u prilici da prenosiš znanje drugima.

Kako je program osmišljen?

Program CAREER FROM THE BOTTLE traje 2 godine i organizovan je tako da svaka faza predstavlja stepenicu više u poslovima i odgovornostima, kao i veći stepen razvoja učesnika. Na početku programa učesnici se prvo upoznaju sa kompanijom. Nakon toga, rade u odabranom sektoru i na dodatnim projektima koji su od strateškog značaja za kompaniju. Na kraju programa, učesnici dobijaju zaduženje da upravljaju timom i na internacionalnom projektu.

Završila sam FON, smer Menadžment, a pored toga trenutno završavam Mašinski fakultet. Počinjem da radim u sektoru proizvodnje i kroz ovaj program sam dobila priliku da primenim svoje formalno obrazovanje u praksi. Najjači utisak do sada su na mene ostavile kolege, jer su svi izuzetno otvoreni i pristupačni, što mi pomaže da se brže uklopim i razvijam svoju karijeru Dragana ĆiriĆ