Šta možete da očekujete ukoliko radite u Coca‑Cola HBC Srbiji i Crnoj Gori?

Kako izgleda tipičan proces selekcije?

Proces selekcije može da se razlikuje u zavisnosti od pozicije za koju ste se prijavili i ima za cilj da ispita sve vaše kompetencije za željeno radno mesto. Ceo proces selekcije, od trenutka prijave do prvog radnog dana može trajati i do dva meseca, u nekim slučajevima čak i duže.

  • Registracija

Prvi korak je registracija i kreiranje korisničkog naloga na našoj veb lokaciji. Neophodno je dostaviti CV uz prijavu.

  • Testovi na internetu

Ako vaš zahtev ispunjava kriterijume za poziciju za koju ste se prijavili, testovi koji se rade putem interneta će biti poslati na adresu koju ste naveli u prijavi.
Imajući u vidu da smo mi kompanija koja je orijentisana ka kupcima, jedan od najvažnijih testova je test orijentacije ka kupcu. Zahvaljujući ovom koraku možemo da steknemo bolji uvid u vaše sposobnosti.

  • Intervju telefonom

Ako ste uspešno ispunili kriterijume u testovima na mreži, sledeći korak je intervju telefonom koji traje 10-15 minuta i pomaže nam da steknemo bolji utisak o vama.

  • Centar za procenu (grupne i individualne vežbe)

Sastoji se od nekoliko vežbi koje predstavljaju simulacije realnih situacija sa kojima se naši zaposleni susreću u svakodnevnom radu. Njihov cilj nije merenje tehničkog znanja, već nam omogućava da kreiramo profil kompetentnosti za svakog kandidata.


Kompetencije su skupovi osobina, stavova, načina ponašanja, itd; stvari koje ste naučili tokom života, studija i u radu, šta predstavljate u svakom poslu koji radite, bez obzira na vaše zanimanje ili stepen obrazovanja.


Kompetencije koje su nam važne su: orijentacija ka radu i rezultatu, veštine rešavanja problema, analitičko mišljenje, razumevanje poslovnih potreba i potreba kompanije, kreativno razmišljanje, liderske veštine, timski rad i veštine komunikacije.


Ako ispunjavate navedene kriterijume, bićete pozvani na razgovor.

Woman in white shirt rests chin on hand
  • Intervju

Intervju traje od pola sata do sat i po. Želimo da vas bolje upoznamo putem detaljnog razgovora, ispitamo vašu motivaciju za određenu poziciju, kao i tehničko znanje. Zato je važno da se pripremite i predstavite sebe na najbolji način.