Sve buduće mame u našoj kompaniji čija je zarada veća od tri mesečne plate, dobijaće tokom trudničkog i porodiljskog odsustva nadoknadu u visini plate koju su primale.

Sve buduće mame u našoj kompaniji čija je zarada veća od tri mesečne plate, dobijaće tokom
trudničkog i porodiljskog odsustva nadoknadu u visini plate koju su primale.


Kao kompanija koja značajno podržava osnivanje i proširenje porodice i sa radošću prima vesti o
prinovama, odlučili smo da trudnicama i porodiljama samostalno isplaćujemo razliku od
zakonski propisanog minimuma  do visine prethodne zarade, uključujući regres i benefite. 
Od početka godine proslavili smo rođenje ukupno 15 beba naših kolega, a do kraja godine će se
našoj velikoj porodici pridružiti još tri člana. Mamama koje se vraćaju na posao uvek nastojimo
da omogućimo povratak u okruženje  koje će im pomoći da što jednostavnije usklade lične i
poslovne obaveze.


Verujemo da na taj način podržavamo svoje zaposlene da budu ostvareni na svim nivoima, a u
prilog tome najbolje govori podatak da su  gotovo polovina žena u našoj kompaniji uspešni
profesionalci i u isto vreme i posvećene mame!