U skladu sa zakonom o privrednim društvima, vrši se objavljivanje nacrta plana spajanja društva Water Bottling Company d.o.o. sa društvom Coca‑Cola HBC-Srbija d.o.o.

Nacrt možete pogledati u prilogu.

1. Draft Merger Agreement

2. Bruto Bilans

3. Nepokretnosti koje se prenose na CCH

4. Osnovna sredstva koja se prenose na CCH