Naš poslovni model je u srcu svega što radimo. U skladu sa njim određujemo aktivnosti u kojima učestvujemo, odnose od kojih zavisimo, kao i ishode i rezultate koje želimo da postignemo kako bismo stvorili vrednost za sve zainteresovane strane – u kratkom, srednjem i dužem roku.

Naš kapital

 

Pažljivo upravljamo ulaznim sredstvima u našem poslovanju kako bismo očuvali resurse koji su nam dostupni.

Dodajemo vrednost ...

kontinuiranom optimizacijom naše proizvodne

Closeup of line of Coca-Cola HBC trucks

proširivanjem distribucije dok povećavamo efikasnost putem angažovanja spoljnih saradnika

udruživanjem snaga sa našim kupcima kako bismo postigli savršenu egzekuciju

Deljenje vrednosti

Stvaramo vrednosti za naše zainteresovane strane koje, zauzvrat, postepeno grade vrednost za našu kompaniju.