Coca‑Cola sistem je jedan od dobitnika nagrade za korporativno volontiranje koju tradicionalno dodeljuju Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv

Ovogodišnje nagrada uručene su kompanijama koje su omogućile zaposlenima da vreme, znanja i veštine upotrebe za otklanjanje posledica poplava. Nagrada je dodeljena u okviru međunarodne konferencije o društveno odgovornom poslovanju CSR Forum, a dodela je organizovana u rezidenciji ambasadora Švedske.

Ponosni smo na naše zaposlene koji su odmah po izbijanju vanredne situacije priskočili u pomoć. Svesni važnosti brze reakcije, zaposleni u Coca‑Cola sistemu odmah su Crvenom krstu Srbije stavili na raspolaganje sve svoje znanje, iskustvo i ekspertizu. Volontirali su više od šest hiljada sati pružajući, pre svega, pomoć u organizaciji delovanja tokom prvih sati i komunikaciji jer je od ključne važnosti bilo da tačne informacije stignu do što većeg broja ljudi.

Kao rezultat tih aktivnosti, formiran je Info centar Crvenog krsta Beograda zahvaljujući kojem je olakšan rad prihvatnih centara i evidentiranje evakuisanih. Paralelno sa tim,  Info centar je pružao informacije gde i na koji način zainteresovani volonteri mogu da se prijave, te je olakšana koordinacija ostalih aktivnosti.

Volonteri Coca‑Cola sistema su takođe bili angažovani i u različitim akcijama kao što su odbrana nasipa i pružanje potpore branama, formiranje prihvatnih i evakuacionih centara i pružanje pomoći Centru za integraciju mladih kao i Svratištu za decu ulice.

Takođe, želeći da doprinesu što bržem oporavku opština nakon nezapamćenih poplava u Srbiji, Coca‑Cola volonteri su prikupili najneophodnija sredstva za stanovništvo i posetili najugroženija područja. Zаpоslеni kоmpаniје su vеć dеcеniјu unаzаd аktivni i аngаžоvаni u mnоgim društvеnо-оdgоvоrnim аkciјаmа kоје оrgаnizuје Coca‑Cola klub volontera kојi sada broji više od 300 članova.