Pregled životne sredine

Smanjenje uticaja na životnu sredinu u celokupnom lancu vrednosti za nas predstavlja osnovni cilj. Od 2004. godine postavljamo godišnje ciljeve za poboljšanje učinka i radimo na postizanju ambicioznih ciljeva za 2020. godinu.

Naš pristup zaštiti životne sredine zasnovan je na inovativnosti i stalnom pronalaženju novih načina za postizanje održivosti kroz nastojanja da se umanje negativni uticaji na okruženje. Imajući u vidu najznačajnije uticaje našeg poslovanja, kako na globalnom nivou, tako i u našoj zemlji, fokusirani smo na sledeće oblasti: 

  • Upravljanje vodnim resursima
  • Zaštita energetskih resursa i klime
  • Održiva ambalaža i recikliranje

 

Ekološke politike i standardi

Naše poslovanje je u potpunosti usklađeno sa važećim zakonima i propisima za zaštitu životne sredine, što potvrđuje i činjenica da 2015. godine, kao ni prethodnih godina, nismo imali nijednu kaznu po ovom osnovu. Pored toga, interna i eksterna zainteresovana lica mogu podneti žalbe koje se odnose na zaštitu životne sredine putem zvanične e-mail adrese ili telefonske linije naše kompanije. U 2015. godini, nismo dobili nijednu takvu žalbu. Kroz praksu održivog poslovanja primenjujemo međunarodno priznat sistem ISO 14001, kao i niz internih procedura i politika:

  • 254 sati obuke o zaštiti životne sredine i izveštavanje u 2015. godini
  • 309 sati obuke na dobre prakse proizvodnju i upravljanje skladištem u 2015. godini
  • 120 sati obuke na upravljanju opasnim materijama u 2015. godini

Naš pristup podrazumeva uključivanje svih zaposlenih, te svaki zaposleni na početku rada u kompaniji Coca‑Cola HBC Srbija u okviru uvodne obuke prolazi i kroz deo koji se odnosi na zaštitu životne sredine. Pored toga, tokom 2015. godine održali smo niz obuka sa ciljem unapređenja kompetencija zaposlenih.

 

Uticaj na životnu sredinu

 
Potrošnja vode (L/L proizvedenog pića)

  Srbija Beograd Vlasinka
2007 3.2226 2.4196 1.4704
2015 1.623 1.5551 1.4022
2007 vs 2015 -50% -36% -5%

Potrošnja energije (MJ/L proizvedenog pića)

  Srbija Beograd Vlasinka
2007 0.6131 0.5107 0.2166
2015 0.3295 0.3357  0.1556
2007 vs 2015 -46%  -34% -28%

Generisan otpad (g/L proizvedenog pića)

  Srbija  Beograd Vlasinka
2007 12.335 12.2712 0.7628
2015 4.2297 5.222 0.4722
2007 vs 2015 -66%  -57%  -38%