Zajednica

Zajednica

Coca‑Cola HBC je aktivni član zajednice u svakoj od 28 zemalja u kojima posluje, a ni Coca‑Cola HBC Srbija nije izuzetak.

Naša misija nas obavezuje da poboljšamo kvalitet života i ulažemo u lokalnu zajednicu. U skladu sa tim, integrisali smo korporativnu odgovornost i održivost u naše poslovanje. Cilj nam je da radimo na odgovoran način tako što ćemo angažovati zainteresovane strane i zajednice da podrže programe za održivi razvoj.

Uz naše osnovne poslovne aktivnosti – koje generišu prihode za zaposlene, obaveze prema dobavljačima i poreze prema državi –ostajemo usmereni na ulaganje u partnerstvo sa zajednicom i projekte koji se bave pitanjima od ekološkog i društvenog značaja.

Naši programi investicija u zajednicu fokusirani su na četiri oblasti: upravljanje i zaštita vodnih resursa, aktivni način života, razvoj omladine i pomoć u vanrednim situacijama.

€175,000

U 2015. godini smo uložili u zajednicu.

sustainability sustainability

Upravljanje vodnim resursima

U okviru naše strategije za upravljanje vodnim resursima sarađujemo sa međunarodnim i državnim vladinim i nevladinim organizacijama u cilju očuvanja i zaštite važnih slivova, kao što su Dunav i druge reke, njihovih basena i slivnih područja, uključujući i njihova staništa i biodiverzitet.

U 2014. godini potpisali smo sedmogodišnje partnerstvo sa Svetskim fondom za prirodu (WWF) za obnavljanje vlažnih i plavnih područja duž Dunava u šest evropskih zemalja (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunija i Srbija).

Formular Formular

Aktivni način života

U okviru naše strategije za zdravlje i zdrave životne navike, podržavamo inicijative širom regiona u kome poslujemo koje podstiču ljude da budu aktivniji. Pojačali smo naše napore za postizanje globalnih ciljeva Coca‑Cola sistema u ovoj oblasti.

U saradnji sa Beogradskim maratonom organizujemo Coca‑Cola trku zadovoljstva, sa Maturantima Maratoncima trku Happy Run, a sa udruženjem Sport za sve Coca‑Cola biciklijadu.

Homepage_working_with_us_teaser Homepage_working_with_us_teaser

Razvoj omladine

Nezaposlenost među mladima je i dalje veliki izazov na ​​mnogim tržištima. Mi podržavamo programe za edukaciju i obezbeđujemo praksu, ali pružamo i podršku socijalno ugroženoj omladini organizovanjem obuka za razvoj veština i pristup finansiranju.

Organizujemo programe prakse tokom leta kao što je Coke Summership ali i programe za obuku u oblasti menadžmenta kao što je Career from the Bottle za apsolvente i diplomce.

Volunteering 2 Volunteering 2

Pomoć u vanrednim situacijama

Intenzivno sarađujemo sa organizacijama Crveni krst i Crveni polumesec.

Ovo partnerstvo nam omogućava da brzo reagujemo u vanrednim situacijama koristeći našu logistiku i sisteme isporuke kako bismo obezbedili ispravnu vodu za piće –  kao, na primer, tokom poplava koje su pogodile područje Balkana 2014. godine.

Pored pomoći u vanrednim situacijama, naše aktivnosti u okviru saradnje sa nacionalnim Crvenim krstom i Crvenim polumesecom usmerene su na brigu o zajednici, edukaciju u oblasti zdravlja i prikupljanje sredstava.

Uložili smo preko 6.000 volonterskih sati tokom 2014. godine i kao Coca‑Cola sistem pružili smo pomoć pogođenim područjima u Srbiji u vrednosti od 1,1 milion dolara. Zahvaljući tome, dobili smo nagradu za korporativno volontiranje u 2014. godini.

jovana-tufegdzic-2-3

Mislim da sam postala pravi Coca‑Cola ambasador nakon prvog timskog projekta na kome sam radila, kada sam prvi put bila na Porodičnom danu i kada sam učestvovala u svojoj prvoj volonterskoj akciji. Tada sam postala izuzetno ponosna što sam član tako velike i prave porodice..

Jovana Tufegdžić External Affairs Executive, Coca‑Cola HBC Serbia and Montenegro