Pretražite listu finansiskih i industiskih reči.

A

Aseptička tehnologija – tehnologija koja se koristi za pakovanje proizvoda bez konzervansa, posebno soka i čaja, u sterilnim uslovima.

C

CFC (hlorofluoro carbon) gas  – hemijsko jedinjenje koje se koristi u opremi za hlađenje i oštećuje ozonski omotač, čime se doprinosi globalnom zagrevanju.

CHP (combined heat and power) postrojenja  – postrojenja koja kombinuju električnu i toplotnu energiju.

Coca - Cola Hellenic – Grupacija Coca‑Cola Hellenic osnovana je udruživanjem Hellenic Bottling Company and Coca‑Cola Beverages 9. avgusta 2000. godine i posluje u 28 zemalja.

Coca - Cola sistem – Kompanija Coca‑Cola i njeni partneri punionice.

D

DJSI (Dow Jones sustainability index) – 1999. godine, kada su po prvi put ušli u upotrebu, Dau Džonsovi (Dow Jones) indeksi održivosti postaju prvi globalni indeksi za praćenje finansijskog učinka vodećih svetskih kompanija koje posluju u skladu sa principom održivog razvoja.

G

GFSI (Global Food Safety Initiative) – Globalne inicijative za bezbednost prehrambenih proizvoda.

Global Compact UN (Globalni Sporazum UN) - Globalni Sporazum Ujedinjenih nacija predstavlja incijativu za kreiranje strateških politika kompanija koje teže da svoje operacije i strategije usklade sa Deset Principa Globalnog Sporazuma Ujedinjenih Nacija u oblastima ljudskih prava, rada, životne sredine i borbe protiv korupcije.  

H

HACCP (Hazard and Critical Control Points) – sistem upravljanja analizom rizika i uspostavljanjem kritičnih kontrolnih tačaka.

I

Inicijativa održivosti vodnih resursa Globalnog Sporazuma UN – Inicijativa koja  ima za cilj da se uhvati u koštac sa problemima održivosti vodnih resursa u operacijama, sistemima snabdevanja i zajednicama, kao i da bliskom saradnjom sa vladom i nevladinim organizacijama učestvuje u oblikovanju politike u ovoj oblasti.

ICPDR (The international Commission for the Protection of the Danube River) -  Internacionalna komisija za zaštitu reke Dunav, kojoj je Coca‑Cola sistem partner u programu „Zeleni Dunav“ .

K

KDO - korporativna društvena odgovornost

Kompanija Coca‑Cola – u Srbiji je Coca‑Cola Barlan S&M doo potkompanija Coca‑Cola Kompanije.

Koncentrat – osnova pića kojoj se dodaje voda i drugi sastojci da bi se proizvelo piće. Može da sadrži koncentrisane ekstrate biljaka, voćnih sokova, boje i drugih komponenti.

Kupac –  prodajni objekat, restoran ili drugo pravno lice koje prodaje i služi Coca‑Cola Hellenic proizvode direktno potrošačima.

M

Model LBG (London Benchmarking Group model) – Model londonske grupe za benčmarking, koji koristi preko 100 preduzeća širom sveta, koristi se za merenje i izveštavanje o korporativnim investicijama u zajednicu.

N

NVO (non-governmental organization) – nevladina organizacija.

P

PET (polietilen tereftalat) – oblik poliestera koji se koristi za pravljenje lakih boca, otpornih na lomljenje, za pića, prehrambrene i neprehrambene proizvode. PET se može reciklirati u novu ambalažu, odeću, materijal za tepihe, automobilske delove i industrijske materijale.

Potrošač – osoba koja konzumira proizvode Coca‑Cola Hellenic.

Protokol o gasovima sa efektom staklene bašte (GESB) – Coca‑Cola Hellenic meri količinu svoje emisije CO2 (ugljen dioksida) i podatke šalje Centralnoj kancelariji za emisiju gasova na nivou Grupe koja ih dalje prosleđuje nadležnima za Protokol.

Punionica – postrojenje za proizvodnju pića, uključujući prateća skladišta, radionice i druge objekte u krugu punionice, kao i opremu.

R

Recikliranje PET (plastične) ambalaže – sistem za reciklažu korišćenih plastičnih boca. Korišćene boce se skupljaju, sortiraju, čiste, sitne i transformišu u novi materijal za proizvodnju PET prefome.

Route to market – put koji proizvod pređe od proizvodnje do finalnog odredišta.

S

SEKOPAK – je organizacija osnovana od strane srpske privrede koja se bavi odgovornim upravljanjem ambalažnim otpadom. U njenom osnivanju je učestvovala i Coca‑Cola Hellenic Srbija.

Svetski DJSI Indeks – uključuje 10% najvećih među 2.500 svetskih kompanija na osnovu ekonomskih i društvenih kriterijuma, kao i odnosa prema zaštiti životne sredine
.

W

Water Footprint Network – je neprofitna organizacija koja ima misiju da promoviše tranziciju ka održivoj i efikasnoj upotrebi vodenih resursa širom sveta.