U palati Srbija obeležena je petogodišnjica inicijative „1000 ŽENA"

U PALATI SRBIJA OBELEŽENA JE PETOGODIŠNJICA INICIJATIVE „1000 ŽENA"

U PALATI SRBIJA OBELEŽENA JE PETOGODIŠNJICA INICIJATIVE „1000 ŽENA", TOKOM KOJE JE OBEZBEĐENO PREKO 22.000 SATI RADNOG ANGAŽOVANJA ZA STOTINE ŽENA SA SELA KROZ PROGRAME EKONOMSKOG OSNAŽIVANJA. Više o tome saznajte ovde.