Zašto sarađivati sa kompanijom Coca‑Cola HBC Srbija i Crna Gora

Zašto sarađivati sa kompanijom Coca‑Cola HBC Srbija i Crna Gora

Share

Integritet proizvoda za našu kompaniju znači da u svakom trenutku možemo da ponudimo proizvode najvišeg kvaliteta i odgovorimo na potrebe kako naših kupaca, tako i potrošača. Poverenje koje imaju u naše proizvode zasniva se na našem kontinuiranom ulaganju u bezbednost i kvalitet proizvoda.

37,000

kupaca

7

distributivnih centara

1

dobavljača

Fokus na kvalitet

 

Pored toga što svi napici koje proizvodi Coca‑Cola HBC Srbija moraju biti u skladu sa zakonskom regulativom Srbije, svi naši proizvodi ispunjavaju i niz globalnih standarda kvaliteta: sistem za upravljanje kvalitetom ISO 9001 i sisteme za upravljanje bezbednošću hrane  ISO 22000, PAS 220, FSSC 22000.

Od odabira sastojaka do proizvodnje i isporuke proizvoda na tržište, kompanija koristi i interne specijalizovane TCCC KORE zahteve – globalne zahteve kompanije Coca‑Cola po pitanju kvaliteta i bezbednosti proizvoda, zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Sprovodimo čitav niz aktivnosti, od preventivnih mera do monitoringa, kao i interne i eksterne kontrole.

Veoma stroga kontrola kvaliteta odvija se u svakoj fazi procesa proizvodnje. Proizvodnja započinje od sirupa koji se pravi od koncentrata ili baza za napitke, a završava se pakovanjem finalnih proizvoda u plastičnu, staklenu, kartonsku ambalažu i limenke. Naše punionice nabavljaju sastojke i ambalažu isključivo od ovlašćenih dobavljača. Sastojci koje koristimo, kao i gotovi proizvodi, testiraju se u našim laboratorijama za kontrolu kvaliteta. Pored kontrole koja se obavlja u internim i eksternim laboratorijama, kompanija Coca‑Cola povremeno obavlja i nasumična testiranja sa samog tržišta u svojim laboratorijama u Briselu.

Proizvodi visokog kvaliteta imaju značajan uticaj na povratne informacije koje dobijamo od naših kupaca i potrošača, ne samo putem besplatne info-linije, već i tokom edukacije na terenu. 

rose rose

Informacije o proizvodima

Kada je reč o transparentnosti, trudimo se da odgovorimo na sve veća očekivanja zainteresovanih strana pa ovoj temi pristupamo sa dužnom pažnjom. Nastojimo da pružimo tačne, jasne i lako dostupne informacije o svim svojim proizvodima, njihovom sastavu, kao i nutritivnoj vrednosti.

 U skladu sa našom Politikom o kvalitetu i bezbednosti hrane, pružamo specifikacije o poreklu sastojaka proizvoda (sirovina); sastavu proizvoda, uključujući i supstance (sirovine) koje mogu imati uticaj na životnu sredinu ili ljude; o bezbednoj upotrebi proizvoda i o bezbednom odlaganju proizvoda, kao i o uticaju odlaganja na životnu sredinu ili ljude.

Kupci su dodatno informisani i edukovani o pravilnoj upotrebi proizvoda putem brošura i posebnih treninga u okviru saradnje sa kompanijom, a krajnji potrošači, pored informacija dostupnih na našoj veb lokaciji, najvažnije informacije mogu da pronađu i na samoj etiketi proizvoda.

Pored poštovanja svih zakonskih obaveza vezanih za deklaraciju, kompanija na svojim proizvodima daje i Uputstvo za dnevni unos kalorija, odnosno GDA (Guideline Daily Amounts) koje se odnosi na približnu količinu kalorija, masti, zasićenih masti, ukupnih šećera, soli ili natrijuma potrebnih za uravnoteženu ishranu zdravih odraslih osoba i dece. 

 U 2015. godini, Coca‑Cola HBC Srbija nije zabeležila nijednu žalbu od strane potrošača po osnovu nepoštovanja propisa i internih kodeksa kada je reč o adekvatnom informisanju o proizvodima, što je najbolji pokazatelj uspešnosti inicijativa koje kompanija sprovodi u ovoj oblasti.

sun sun

Dodata vrednost

 Naši kupci su naši najvažniji partneri i nalaze se u srcu svega što radimo. Duboko verujući u najznačajniji element naše poslovne strategije ,,Pobeđujemo sa kupcima’’ nastojimo da stvaramo zajedničku dodatu vrednost, koja se zasniva na profitabilnosti i rastu, kako za našu kompaniju tako i za naše kupce. Coca‑Cola HBC Srbija ima 5 distributivnih centara i više od 37.000 kupaca – prodavnica, restorana, supermarketa, diskontnih lanaca i drugih objekata u kojima se prodaju naši proizvodi. Oni su nas i 2015. ocenili kao svog najboljeg dobavljača, čime smo još jednom potvrdili da radimo svi kao jedan i nastavljamo da pobeđujemo sa našim kupcima, gradeći sa njima snažne i dugoročne partnerske odnose.

Ostvareni uspeh u odnosu sa kupcima zasniva se prvenstveno na konstantnom prepoznavanju potreba i praćenju zadovoljstva naših kupaca. U skladu sa tim unutar kompanije je oformljen tim čiji je primarni zadatak rad na unapređenju odnosa sa kupcima.

coca coca

Istraživanje zadovoljstva kupaca – najveći uspeh do sada!

Istraživanje o zadovoljstvu kupaca sprovodi se svake godine u svim zemljama članicama HBC grupe. Kupci odgovaraju na pitanja u vezi sa dobavljačima sa kojima sarađuju, nakon čega se sabiraju poeni i porede rezultati kako bi se proglasio najbolji dobavljač.

Veoma smo ponosni što je 2015. godine u GFK istraživanju zadovoljstva kupaca na nivou KA direkcija i na outlet nivou Srbija uspela da zadrži vodeću poziciju u konkurenciji drugih zemalja po 5. put za redom!

U istraživanju 2015. godine uvedena je novina da se matrica uspešnosti po prvi put koristi za ocenjivanje saradnje sa našim partnerima. I u ovom istraživanju Srbija je među najbolje plasiranim zemljama u Coca‑Cola HBC Grupi!

Uzimajući u obzir sve promene na tržištu i izazove sa kojima smo se suočavali, možemo da kažemo da je ovo najveći uspeh koji smo do sada postigli. Zahvaljujući našoj strategiji stalnog unapređenja odnosa sa kupcima, ponovo smo uspeli da budemo dobavljač broj 1 prema ocenama naših kupaca na svim nivoima istraživanja.

Share