Smanjenje emisija

SMANJENJE EMISIJA

Bilo da se radi o proizvodnji, transportu ili našim rashladnim uređajima, aktivno radimo na smanjenju CO2 otiska.

Odlučni da doprinosimo borbi protiv klimatskih promena, smanjujemo uticaje svog poslovanja, pre svega održivim korišćenjem energije. Naš pristup podrazumeva unapređenje energetske efikasnosti, prelazak na čistije izvore energije i razvoj novih niskokarbonskih tehnologija, pa je tako 100% energije koja se koristi u našim pogonima poreklom iz obnovljivih izvora.

100%

energije iz obnovljivih izvora

55.4%

energetski efikasnih frižidera

 

Težimo smanjenju emisija u čitavom lancu vrednosti, posebno imajući u vidu da se najveći deo uticaja ostvaruje kroz lanac vrednosti.

U 2021. godini smo se obavezali na postizanje ambicioznog ekološkog cilja – da ćemo do 2040. godine svesti direktne emisije gasova sa efektom staklene bašte na apsolutni minimum, dok ćemo u saradnji sa dobavljačima partnerski raditi da eliminišemo 90% ugljeničnog otiska poreklom od trećih strana. Gde god nije moguće u potpunosti eliminisati emisije gasova sa efektom staklene bašte, njihov efekat će biti umanjen ili u potpunosti uklonjen kroz investicije u druge mere zaštite od klimatskih promena.

NetZeroo NetZeroo

SMANJUJEMO EMISIJE IZ TRANSPORTA

Najznačajnije identifikovane uticaje na životnu sredinu, koji nastaju usled unutrašnjeg i spoljašnjeg transporta naših proizvoda, predstavljaju potrošnja goriva i emisija gasova.

Oba parametra, kao i pređena kilometraža, prate se za sva vozila voznog parka Coca-Cola HBC Srbija, koja čine laka putnička vozila. Od 2008. godine počela je ugradnja uređaja za tečni naftni gas u vozila koja su u vlasništvu kompanije, a u sva nova vozila koja se nabavljaju odmah se ugrađuju uređaji za tečni naftni gas. 

Sa ciljem daljeg “ozelenjavanja” voznog parka, u 2022. godini 9 kamiona na dizel gorivo zamenjeno je kamionima na komprimovani prirodni gas (CNG) i utečnjeni prirodni gas (LNG), i pokrenut pilot projekat iznajmljivanja električnih kombi vozila za distribuciju u centru Beograda.

Coca-Cola HBC

Belgrade, Serbia, 2023

Credit: Ed Robinson Coca-Cola HBC

Belgrade, Serbia, 2023

Credit: Ed Robinson

ENERGETSKI EFIKASNIJA RASHLADNA OPREMA

U prodaji svojih proizvoda, koristimo rashladne uređaje i automate, koji se nalaze u prostorijama naših kupaca. Budući da rashladni uređaji i pakovanje proizvoda čine 2/3 naših indirektnih uticaja, to su važni aspekti naše strategije. 

Zahvaljujući investicijama u energetski efikasne rashladne uređaje i partnerstvu sa našim kupcima, udeo energetski efikasnih frižidera u Srbiji je u 2022. godini dostigao 55,4%.