FAQ

FAQ

NAŠA INFO-LINIJA MOŽE DA VAM POMOGNE DA DOBIJETE SLEDEĆE INFORMACIJE:

  • O poslovanju kompanije
  • O kvalitetu proizvoda i cenama
  • Porudžbinama 
  • Isporuci proizvoda
  • Kako do naših frižidera
  • O aktuelnim aktivacijama i promocijama
  • Kako obnoviti/izmeniti ugovor
  • Odgovore na Vaše finansijske upite

FAQ

 1. Kako mogu postati kupac CCHBC?

Ukoliko želite da postanete naš kupac potrebne informacije o uslovima sklapanja Ugovora možete dobiti od komercijaliste koji pokriva teren na kojem se Vaš objekat nalazi. Do broja telefona komercijaliste možete doći pozivanjem besplatne info linije: 0800-300-302 ili slanjem svojih podataka na mejl: [email protected] na koji će Vam operateri odgovoriti u najkraćem roku.

 2. Kako doći do važećih cenovnika?

Ukoliko su Vam potrebni cenovnici naših proizvoda, možete ih dobiti od svog komercijaliste, pozivanjem besplatne info linije 0800-300-302 ili slanjem zahteva na mejl: [email protected]

3. Kako mogu poručiti robu?

 Robu mogu poručiti samo kupci koji imaju potpisan Ugovor o saradnji.

 Roba se može poručiti na tri načina:

1. preko komercijaliste koji je zadužen za teren na kojem se kupac nalazi

2. slanjem trebovanja na mejl: [email protected]

3. pozivanjem info linije na broj: 0800-300-302.

4. Kako nabaviti točilice za Coca-Colu?

Obratite se Vašem komercijalisti, koji je zadužen za teren gde se Vaš objekat nalazi. 

5. Kako dobiti rashladnu opremu na korišćenje, kao i suncobrane, stolove, stolice, čaše…?

Za rashladne vitrine, tende, suncobrane, kao i stolove, stolice, čaše i drugi promo materijal  možete se obratiti direktno svom komercijalisti.

6. Da li mogu da se kupe rashladna oprema, suncobrani, police i sl?

Rashladna oprema, suncobrani i drugi promotivni materijali naše kompanije  se ne nalazi u slobodnoj prodaji i ih nije moguće kupiti. Kupac opremu može dobiti samo potpisivanjem Ugovora o postavci opreme.

 7. Kako rešiti problem sa kvarom na rashladnoj opremi?

Ukoliko se pojavi kvar na rashladnoj vitrini prijavljujete ga svom komercijalisti ili na broj telefona besplatne info linije: 0800-300-302.

 8. Kako uložiti reklamaciju na kvalitet proizvoda/isporuke?

Za eventualni lom prilikom istovara odgovara lice koje vrši istovar. U slučaju žalbe na kvalitet pakovanja potrebno je stopirati istovar kako bi se dokumentovalo stanje pakovanja i izvršiti istovar na najbezbedniji mogući način.

Ukoliko se prilikom prijema ili raspakivanja robe uoči bilo kakav nedostatak, a vozač je već otišao, možete prijaviti na broj telefona info linije: 0800-300-302 ili putem mejla: [email protected] u kojem ćete navesti: šifru kupca, broj otpremnice, nedostatak na robi i kontakt. Ukoliko ste u mogućnosti možete poslati i fotografije robe na koju imate primedbu.

Takođe, ukoliko postoji primedba na rad vozača prilikom istovara robe možete nas kontaktirati na gore navedeni broj telefona info linije.

 9. Ko je dužan da istovara robu prilikom dostave?

U objektima koji nemaju viljuškar vozač je obavezan da izvrši istovar robe, dok u objektima gde viljuškar postoji, kupac istovara robu viljuškarom.

U objektima gde vozač istovara robu, dužan je da istovari robu na mesto koje kupac odredi u sklopu prijemnog skladišta/odeljenja. Nije u obavezi da ređa robu na rafove ili unosi robu dalje od prijemnog skladišta/odeljenja. U objektima gde se istovar vrši viljuškarom vozač je dužan da prisustvuje i asistira prilikom istovara (pomeranje cerade, stubova i sl.)

 10. Kako zadužiti/vratiti ambalažu?

Kupac može da zaduži ambalažu tako što će kontaktirati svog komercijalistu, koji će poslati zahtev za zaduženjem ambalaže. Nakon što u distribuciju stigne saglasnost o zaduženju, oni kontaktiraju vozača na terenu koji zaduži kupca za odobrenu količinu.

Što se razduženja tiče, moguće je da kupac kontaktira svog komercijalistu koji će uraditi autorizovani povrat ambalaže ili ukoliko su manje količine u pitanju, vozač je dužan da na dostavnici upiše šifuru artikla i navedene količine koje kupac vraća.

Vozač nema ovlašćenje da preda robu ukoliko kupac nema pripremljenu i sortiranu povratnu ambalažu i ispravne palete u potrebnom broju. Ako se to dogodi, vozać je dužan da obavesti odgovorno lice u kompaniji Coca-Cola HBC i sačeka dalje instrukcije na istovaru.

 11. Kako popuniti otpremnicu za povrat ambalaže?

Na dnu otpremnice upisuje se zaduženje i razduženje paleta i amblaže po vrsti. Vozač je dužan da primi svu ambalažu koju kupac želi da vrati, bez obzira na to koliko i koje vrste je bilo na isporuci, ukoliko zadovoljava standarde kvaliteta. Za povraćaj robe ili paleta potreban je poseban nalog bez kojeg se ne sme povlačiti roba, niti veći broj paleta nego što je bilo na isporuci.

 12. Kako pravilno popuniti otpremnicu prilikom povrata robe?

Otpremnica je dokument koju kupac popunjava prilikom prijema robe i svojim potpisom i pečatom potvrđuje da je saglasan sa isporukom.

Ukoliko neki od artikala nedostaje prilikom isporuke ili ga sam kupac vraća, to se upisuje pored tog proizvoda na otpremnici u koloni “vraćeno”.  Samo tako popunjena otpremnica je prihvatljiva u slučaju reklamacije i ispravke fakture.

Sva ostala dokumentacija  koja se popunjava prilikom primopredaje može biti popunjena (kupcev zapisnik, vozačev zapisnik I sl…), ali je neophodno sve korekcije upisati na otpremnici.

Otpremnica se sastoji iz 4 primerka. Popunjava se prvi (crveni) primerak dok su svi ostali ispod njega kako bi se stanje preslikalo na sve primerke. U slučaju greške potrebno je pečatom overiti korekcije.

Stanje na svim primercima otpremnice mora biti jednako.

Treći primerak (zeleni) ostaje kupcu, ostale primerke vozač uzima i prva dva (crveni i plavi) vraća u Coca-Cola HBC, a četvrti (crni) zadržava za sebe kao dokaz o isporuci. Fakturisanje se vrši na osnovu prvog i drugog (crvenog i plavog) primerka, pa je neophodno da budu ispravno popunjeni sa svim razlikama.

 13. Koji načini plaćanja robe su predviđeni?

Postoje dva načina plaćanja: avansni  i odloženi.

Kod avansnog plaćanja  je potrebno uplatiti novac unapred u iznosu za koji se roba trebuje. Tom prilikom kao poziv na broj na uplatnici se upisuje: broj profakture i šifra kupca. Ukoliko kupac ne plaća na osnovu profakture potrebno je da upiše: šifra kupca.

Kod odloženog plaćanja, kreditni kupci po ugovoru imaju određene kreditne dane, a kao poziv na broj upisuju broj računa/fakture na koju se uplata odnosi.