Naš poslovni model

Naš poslovni model

NAŠ POSLOVNI MODEL OMOGUĆAVA NAM DA STVARAMO VREDNOST ZA SVE NAŠE ZAINTERESOVANE STRANE

Naš poslovni model opisuje suštinu onoga što radimo - kako stvaramo vrednost za sve naše zainteresovane strane iz resursa i odnosa koje koristimo za vođenje poslovanja.

Naš uticaj

Verujemo da je jedini način da stvorimo dugoročnu vrednost za sve naše zainteresovane strane kroz održiv rast.

Stvaramo društveno-ekonomsku vrednost u zajednicama u kojima poslujemo stvaranjem radnih mesta, obukom radne snage, izgradnjom infrastrukture, nabavkom sirovina, prenosom tehnologije, plaćanjem poreza, kao i proširenjem pristupa proizvodima i uslugama. Pored toga, pružamo prilike za rast naših kupaca, distributera, trgovaca i dobavljača.

Merenje i upravljanje ovim doprinosima putem održivog rasta je ključan deo našeg cilja. Radimo studije društveno-ekonomskog uticaja na našim tržištima, kako bismo bolje razumeli opseg i obim vrednosti stvorene u našem ekosistemu.

NAŠI RESURSI I ODNOSI

Naši ljudi

Naš uspeh leži u strasti, angažovanju i fokusu naših talentovanih ljudi. Pružamo podršku njihovom rastu, kao individualaca, ali i kao dela naše kompanije. 

Prirodni resursi

Za proizvodnju naših proizvoda koristimo sirovine, uključujući vodu, energiju. Nabavljamo ih koristeći održive prakse i težimo efikasnom korišćenju resursa.

Društveni odnosi

Održavanje poverenja sa zainteresovanim stranama ključno je za naše poslovanje. Naše najvrednije veze su sa kompanijom Coca-Cola, našim zaposlenima i zajednicama u kojima poslujemo, našim kupcima, dobavljačima, vladama i regulatorima.

Finansijski aspekt

Naše poslovne aktivnosti zahtevaju efikasnu alokaciju finansijskog kapitala, obezbeđenog od strane akcionara i dužničkih poverilaca, kao i gotovinskih tokova iz naših operacija.

Intelektualna svojina

Inovacije su ukorenjene u našoj kulturi, a naša intelektualna svojina obuhvata nove ambalaže, nove proizvode i unapređenja u proizvodnji, logistici i prodaji.

Proizvodnja

Naša postrojenja i logistički resursi omogućavaju nam pripremu, pakovanje i isporuku naših proizvoda, kako bismo zadovoljili potrebe kupaca i potrošača.

KAKO TO RADIMO

Rad sa dobavljačima

Sarađujemo sa našim dobavljačima kako bismo nabavili visokokvalitetne sastojke, održivo dobijene sirovine i opremu i usluge potrebne za proizvodnju napitaka.

Efikasna i održiva proizvodnja napitaka

Koristeći koncentrat od kompanije Coca-Cola, zajedno sa drugim sastojcima, pripremamo, pakujemo i isporučujemo proizvode koristeći optimiziranu proizvodnu infrastrukturu i logističku mrežu.

Partnerstvo sa našim kupcima

Rastemo podržavajući rast naših kupaca, koristeći naš 24/7 portfolio i kroz fokus na prilike, dok težimo izvrsnosti. 

Služimo našim potrošačima i zajednicama

Naš portfolio proizvoda 24/7 zadovoljava različite ukuse i preferencije, a mi ga neprestano inoviramo kako bismo ostali relevantni.

ŠTA RADIMO

Mi smo strateški partner za punjenje proizvoda kompanije The Coca-Cola Company

Imamo ekskluzivno pravo na punjenje i prodaju napitaka kompanije The Coca-Cola Company na 29 različitih tržišta. Takođe sarađujemo sa drugim kompanijama koje proizvode napitke, kao što su Monster Energy, Brown-Forman, Edrington, kako bismo prodavali njihove proizvode na našim tržištima.

Kako funkcioniše naše partnerstvo

The Coca-Cola Company poseduje i razvija brendove, dok je Coca-Cola HBC odgovorna za proizvodnju, distribuciju i prodaju tih napitaka.

VREDNOST STVORENA ZA ZAINTERESOVANE STRANE

Za naše zaposlene

Tokom 2022. godine Coca-Cola HBC Srbija ima 1.074 zaposlena. 

Za naše kupce

Povećali smo učestalost angažovanja sa našim kupcima, pružajući im najbolju podršku. U Srbiji, naši prodajni timovi obilaze preko 37.000 kupaca.

Za zajednice u kojima poslujemo

Obučili smo preko 10.000 mladih ljudi putem našeg programa Coca-Cola podrška mladima. 

Zajedno sa kompanijom Bambi, samo u 2022. godini investirali smo 340.000 evra u razvoj lokalnih zajednica.

Za širu zajednicu zainteresovanih strana

Naše poslovne aktivnosti generišu prihode za naše kupce, dobavljače i izvođače radova, kao i prihode za naše zaposlene.

Za naše potrošače

Obezbedili smo visokokvalitetne napitke i zdrave opcije, smanjujući kalorije po 100 ml gaziranih napitaka za 15% u 2021. u poređenju sa 2015. godine.

Za naše dobavljače

Preko 80% budžeta za nabavke u 2022. godini Coca-Cola HBC Srbija potrošila je na lokalne dobavljače. Sarađujemo sa našim dobavljačima kako bismo podržali njihove održive prakse i planove za smanjenje emisija štetnih gasova.

DRUŠTVENO – EKONOMSKI DOPRINOS

  • 1.074 zaposlenih u kompaniji Coca-Cola HBC Srbija u 2022.

  • 21.800 sati obuke za zaposlene u 2022.

  • 37.000 kupaca

  • 1 radno mesto u Coca-Cola sistemu i Bambiju = 8 radnih mesta u zajednici

  • 14.900 - indirektno zapošljavanje u celom lancu vrednosti

  • Više od 10.000 - Ukupan broj mladih ljudi obučenih u našim zajednicama u periodu od 2017. do 2021. godine.

  • 199 miliona evra plaćenog poreza

  • 92 miliona evra stvorene dodatne vrednosti 

  • 96 miliona evra vredna roba i usluge plaćene domaćim dobavljačima