Preuzimanje

Share

Izveštaj o održivom poslovanju 2022. godina 

PREUZMITE

 

Studija o društveno-ekonomskom uticaju Coca-Cola sistema i kompanije Bambi u 2021. godini

PREUZMITE


IZVEŠTAJ O ODRŽIVOM POSLOVANJU 2021.

 

IZVEŠTAJ O ODRŽIVOM POSLOVANJU 2020.

PREUZMITE


STUDIJA SEIS 2019.

PREUZMITE

IZVEŠTAJ O ODRŽIVOM POSLOVANJU 2019.

PREUZMITE


IZVEŠTAJ O ODRŽIVOM POSLOVANJU 2017.

PREUZMITE


IZVEŠTAJ O ODRŽIVOM POSLOVANJU 2016.

PREUZMITE


IZVEŠTAJ O ODRŽIVOM POSLOVANJU 2015.

PREUZMITE


SEIS INFOGRAFIK

PREUZMITE


IZVEŠTAJ O DRUŠTVENO-EKONOMSKOM  UTICAJU COCA-COLA SISTEMA U SRBIJI

PREUZMITE


FORMULAR ZA SPONZORSTVA I DONACIJE

PREUZMITE