Misija 2025

Misija 2025

Naša „Misija 2025“ usklađena je sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Fokusira se na šest ključnih oblasti našeg lanca vrednosti: ublažavanje klimatskih promena i povezano smanjenje emisija, voda i zaštita izvora, ambalaža i reciklaža, nabavka sirovina, ishrana, te naš tim i zajednice.

Održivost je integrisana u svaki segment našeg poslovanja. Coca‑Cola HBC jedna je od prvih kompanija koja je postavila naučno zasnovane ciljeve u oblasti održivosti, koji su u potpunosti usklađeni sa Ciljevima održivosti Ujedinjenih nacija, i na njihovom ispunjenju kontinuirano radimo. 

Ciljevi su usmereni na oblasti koje će najefikasnije stvoriti održivu vrednost za naše poslovanje, dok brinemo o pitanjima koja su najvažnija našim zainteresovanim stranama, od industrije i društva, do naših zaposlenih i akcionara. 

Fokus je na šest oblasti (iskazanih kroz 17 ciljeva) kroz koje je predstavljen i naš lanac vrednosti: smanjenje emisija, potrošnja i upravljanje vodom, odgovorno snabdevanje, ambalaža (Svet bez otpada), ishrana i naši ljudi i zajednice. Kroz 17 definisanih ciljeva, koji su izazovni, ali ostvarljivi, želimo da zadržimo lidersku poziciju u oblasti održivosti.

 

Misija održivosti 2025 SRB Misija održivosti 2025 SRB