Naši ljudi i zajednice

NAŠI LJUDI I ZAJEDNICA

NAŠI LJUDI I ZAJEDNICE

Znamo da naš biznis može biti onoliko zdrav i uspešan, koliko su zdravi i uspešni naši ljudi i zajednice u kojim poslujemo.

 

NAŠI LJUDI

Naši zaposleni su srce naše kompanije. Oni su naš tajni sastojak za svaki uspeh.

Coca-Cola HBC

Belgrade, Serbia, 2023

Credit: Ed Robinson Coca-Cola HBC

Belgrade, Serbia, 2023

Credit: Ed Robinson

Politika ljudskih prava kompanije Coca-Cola HBC se zasniva na međunarodnim principima, koji su obuhvaćeni Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima, Deklaracijom o osnovnim principima i pravima na radu Međunarodne organizacije rada, Globalnim dogovorom Ujedinjenih nacija i Vodećim principima Ujedinjenih nacija o poslovanju  ljudskim pravima.

Kompanija je posvećena očuvanju principa na kojima se zasniva ova politika.

Naše temeljne vrednosti podrazumevaju da se jedni prema drugima uvek odnosimo sa dignitetom i poštovanjem. Cenimo raznolikost naše radne snage i nastojimo da obezbedimo inkluzivno okruženje. 

Osnova za zapošljavanje i napredovanje na poslu su kvalifikacije, znanja, učinak i iskustvo. Ne tolerišemo bilo koji oblik diskriminacije ili uznemiravanja na osnovu rasne pripadnosti, pola, boje kože, nacionalnog ili socijalnog porekla, religijskog opredeljenja, starosti, invaliditeta, seksualne orijentacije, političkog mišljenja ili bilo kog drugog statusa zaštićenog važećim zakonima.

Posebnu pažnju pridajemo jednakosti na radnom mestu. Jedan od ciljeva održivosti do 2025. godine na nivou Coca-Cola Grupe je postizanje pune rodne ravnopravnosti na menadžerskim pozicijama. Na kraju 2022. procenat žena na menadžerskim pozicijama na nivou Grupe iznosio je 40%. U Srbiji, u kompaniji Coca-Cola HBC žene zauzimaju 40,9%.

40.9%

žena na menadžerskim pozicijama

Posvećeni smo razvoju kulture zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Cilj politike i programa zaštite i bezbednosti na radu je da se osigura i održi zdravo i bezbedno radno okruženje, uklanjanjem opasnosti, redukovanjem rizika po bezbednost i zdravlje na radu, podizanjem svesti među zaposlenima, izvođačima radova, posetiocima i drugima koji mogu biti pod uticajem naših poslovnih aktivnosti.

Sva zakonska regulativa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu se u našem poslovanju primenjuje u punom obimu. Uz to, kompanija Coca-Cola HBC ima implementiran i sertifikovan sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema zahtevima standarda ISO 45001:2018. 

Tokom 2022. godine nije bilo nesreća sa fatalnim ishodom, kao ni profesionalnih oboljenja. 

Zabeleženo je ukupno 13 povreda na radu, od toga 9 povreda zaposlenih, 3 povrede radno angažovanih i 1 povreda nezavisnih podizvođača.

 

Coca-Cola HBC Srbija zaposlenima pruža različite interne i eksterne programe obuke koji im pomažu da razviju neophodne funkcionalne veštine za obavljanje posla, ali i liderske veštine. Svim zaposlenima unutar kompanije dostupna je platforma za učenje u vidu e-learninga, koja im omogućava da pristupe trenizima koji pokrivaju širok spektar tema, u bilo kom trenutku.

21.800

Sati obuke za zaposlene u 2022.

20.3

Prosečan broj sati obuke po zaposlenom

 

Pored takozvanog “core curiculum-a” koji podrazumeva interne obuke za razvoj veština neophodnih za obavljanje svakodnevnog posla, postoje i individualno prilagođeni treninzi u odnosu na potrebe i razvojnu oblast pojedinca. Treninzi se odvijaju u različitim formatima – “u učionici’’ ili online, kroz svakodnevni posao, što podrazumeva rad na nekom projektu ili zadatku, kao i učenje od drugih u vidu mentorstva i koučinga, koji može biti interni ili eksterni. 

Uz to, kroz takozvane programe ubrzanog razvoja, pripremamo kolege da preuzmu različite kompleksnije i liderske pozicje unutar organizacije. Ovaj model podrazumeva intenzivne interne i eksterne treninge, Mini MBA, mentorstvo senior lidera unutar organizacije i vođenje kros-funkcionalnog projekta.

NAŠE ZAJEDNICE

Tokom godina, naši projekti u zajednici su evoluirali od pojedinačnih filantropskih inicijativa do dugoročnih programa na nivou grupe, koji su blisko povezani sa našim poslovnim prioritetima i ključnim pitanjima. 

Nastavljamo da radimo na važnim pitanjima lokalnih zajednica, uz tri programska područja koja smo prioritizovali na nivou cele Coca-Cola HBC Grupe: 

  • osnaživanje mladih i žena;

  • postizanje Sveta bez otpada;

  • inicijative za upravljanje vodom.

Kompanija Coca-Cola HBC Srbija 2017. godine pokrenula je nacionalni  program Coca-Cola podrška mladima. Ovaj program adresira važno društveno pitanje – zapošljivost mladih. 

Program je osmišljen na način da nezaposlenim mladim pruži znanja i veštine neophodne za uspešan start karijere ili sopstvenog biznisa. 

U proteklih šest godina, više od 10.000 polaznika imalo je priliku da pohađa besplatnu obuku i dobije profesionalnu podršku.

Program se, u skladu sa zahtevima tržišta i okolnostima u društvu, menja i prilagođava. Predavanja se sada prate putem veb platforme i uživo, a teme se pažljivo biraju tako da budu aktuelne i korisne, da osnaže mlade znanjem pre nego što se aktivno uključe u društvo. Svi materijali se snimaju i ostaju na našoj platformi, tako da trenutno, sadržaj platforme čini više od 30 video predavanja i mentorskih sesija, virtuelne učionice, test samoprocene, kao i deset video modula.

10.000

mladih osnaženo

Verujemo da svako pakovanje ima vrednost i život izvan svoje prvobitne namene i da bi trebalo da se prikupi i reciklira u novo pakovanje. Težimo da smanjimo ukupnu količinu ambalaže koju koristimo. Zajedno sa našim dobavljačima i partnerima, radimo na dizajniranju održivije ambalaže i preduzimamo akcije kako bismo osigurali da naša ambalaža ne završi kao otpad.

U Crnoj Gori već četiri godine realizujemo inicijativu “Uhvati čist talas”. U saradnji sa institucijama sistema, NVO sektorom i partnerima iz HoReCa sektora, organizujemo sistem prikupljanja ambalažnog otpada tokom letnje sezone i slanje na reciklažu. Do sada je preko 100 tona ambalažnog otpada prikupljeno kroz ovu inicijativu.

 

UCT Pluzine1 UCT Pluzine1

Projekat Coca-Cola sistema za lokalnu zajednicu koja je dom naše Rosa vode, „Vlasina – čista ljubav“, realizujemo od 2021. godine. 

Nakon što smo u prvoj godini osnažili lokalne preduzetnike, kroz radionice i korisna znanja za još uspešnije vođenje biznisa, u drugoj godini udružili smo snage sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), kako bismo obogatili turističku ponudu vlasinskog kraja kroz uređenje 47 kilometara planinarskih staza.

 

DJI_0551 DJI_0551

Ohrabrujemo naše zaposlene da kroz sopstveno angažovanje kroz volonterske akcije poklone deo svog vremena zajednici. Cilj nam je da najmanje 10% naših zaposlenih učestvuje u volonterskim aktivnostima tokom svog radnog vremena svake godine. Tako smo u 2022. Godini uložili preko 1500 sati volontiranja u zajednicu kroz pet akcija.

Volontiranje (1) Volontiranje (1)

Potrebe zajednice identifikujemo kroz stalni dijalog sa zainteresovanim stranama. Mišljenja i povratne informacije prikupljamo na više načina, kako bismo obuhvatili sve relevantne zainteresovane strane i sve aspekte tema kojima se bavilmo – kroz rad našeg Savetodavnog odbora, ESG Puls anketu za zainteresovane strane i Sustainability Forum koji organizujemo svake godine.

Coca-Cola HBC Srbija u 2022. je donirala preko 200.000 litara proizvoda, dok smo u razvoj lokalnih zajednica tokom 2022. godine zajedno sa kompanijom Bambi uložili gotovo 340.000 evra.

200K

litara doniranih proizvoda

340K

evra uloženo u lokalne zajednice

1.5K

sati volontiranja