Šta za nas znači održivo poslovanje

PRISTUP I UTICAJ ODRŽIVOG POSLOVANJA

Šta za nas znači održivo poslovanje

 

Pristup održivom poslovanju

Koncepti korporativne odgovornosti i održivosti neodvojivi su deo kulture kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora. 

Naša poslovna strategija je zasnovana na osnovnim principima stvaranja i deljenja vrednosti sa svim našim zainteresovanim stranama: potrošačima, kupcima, zajednicama, zaposlenima, što određuje način na koji ćemo voditi kompaniju, sprovoditi aktivnosti i razvijati naše odnose.

Kako bismo odgovorili na najveće izazove za naš biznis, zajednice i planetu, investiramo u oblasti koje smo prepoznali kao prioritetne. Strateški pristupamo ovim oblastima, uz definisane ciljeve održivosti za celu Coca-Cola HBC Grupu čiji smo deo.

 

Misija 2025

Naša „Misija 2025“ usklađena je sa Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Fokusira se na šest ključnih oblasti našeg lanca vrednosti: ublažavanje klimatskih promena i povezano smanjenje emisija, voda i zaštita izvora, ambalaža i reciklaža, nabavka sirovina, ishrana, te naš tim i zajednice.

 

test test

NET ZERO DO 2040. GODINE

Coca-Cola HBC Grupa u 2021. godini najavila je važan i ambiciozan cilj – smanjenje direktnih emisija sa efektom staklene bašte na apsolutni minimum, dok ćemo u saradnji sa dobavljačima partnerski raditi da eliminišemo 90% ugljeničnog otiska poreklom od trećih strana. Gde god nije moguće u potpunosti eliminisati emisije gasova sa efektom staklene bašte, njihov efekat će biti umanjen ili u potpunosti uklonjen kroz investicije u druge mere zaštite od klimatskih promena.