Odnos sa kompanijom Coca‑Cola

Odnos sa kompanijom Coca‑Cola

PUNIMO I PRODAJEMO PIĆA KOMPANIJE COCA-COLA EKSKLUZIVNO NA NAŠIH 29 TRŽIŠTA

Takođe smo partneri sa drugim kompanijama, kao što su Monster Energy, Edrington, Brown-Forman, i prodajemo njihove proizvode na našim tržištima.

media-alerts media-alerts

KAKO FUNKCIONIŠE NAŠE PARTNERSTVO SA KOMPANJOM COCA-COLA

Kompanija Coca-Cola poseduje, razvija i promoviše svoje brendove krajnjem potrošaču. Coca-Cola HBC kupuje koncentrat od kompanije Coca-Cola i odgovorni smo za proizvodnju, distribuciju i prodaju pića. Radimo zajedno kako bismo osigurali da imamo pravi portfolio za naša tržišta i da obezbedimo odlično i efikasno izvršenje.

Delimo marketinške troškove i odgovornosti; kompanija Coca-Cola se bavi marketingom prema potrošačima, dok mi preuzimamo odgovornost za trgovinski marketing kod naših kupaca.