Odnos sa kompanijom Coca‑Cola

Odnos sa kompanijom Coca‑Cola

MI SMO JEDNA OD DVE NAJVEĆE PARTNERSKE PUNIONICE KOMPANIJE COCA-COLA I DRUGI NERASKIDIVI DEO COCA-COLA SISTEMA

Kompanija Coca-Cola i njenih 300 partnerskih punionica, uključujući i Coca-Cola HBC, zajedno čine Coca-Cola sistem, najveći sistem za distribuciju bezalkoholnih napitaka na svetu.

NAŠA SARADNJA SA KOMPANIJOM COCA-COLA

Kompanija Coca-Cola je najveća svetska kompanija za proizvodnju napitaka koja posluje u više od 200 zemalja. Njena četiri brenda: Coca-Cola, Coca-Cola Light (Diet Coke), Sprite i Fanta, čine četiri od pet najpopularnijih bezalkoholnih gaziranih napitaka na svetu.

Coca-Cola HBC jedna je od najvećih punionica proizvoda kompanije Coca-Cola, posluje u 28 zemalja, ima 56 punionica, 98 distributivnih centara, 19.500 dobavljača, više od 487.000 kupaca, a njeni proizvodi stižu do 615.000.000 ljudi na tri kontinenta.

Partnerskim odnosom, kombinujemo znanje, resurse i iskustvo kompanije Coca-Cola sa stručnošću Coca-Cola HBC u flaširanju, distribuciji i prodaji, i na taj način, kao tim, doprinosimo stvaranju vrednosti za svoje kupce, potrošače i širu zajednicu.

media-alerts media-alerts

Kreiranje potražnje

Kompanija Coca-Cola proizvodi i prodaje koncentrate, baze i sirupe svojim partnerskim punionicama i vlasnik je brendova. Takođe, zadužena je za osmišljavanje strateških marketinških kampanja, brend menadžment, reklamiranje, promocije među potrošačima, odnose sa javnošću, strategiju unapređenja ambalaže i istraživanja tržišta..

in-the-press in-the-press

Zadovoljavanje potražnje

Kao partnerska punionica, Coca-Cola HBC proizvodi, pakuje, prodaje i distribuira finalni proizvod kupcima, koji zatim naše proizvode prodaju potrošačima. Takođe, odgovorni smo za marketing prema kupcima i egzekuciju unutar prodajnih objekata.