Kafa

Share

Kafa dodatno jača širinu i fleksibilnost našeg 24/7 portfolija, dok je za potrošače kultura, a ne samo proizvod.

Kafa doživljava brzu evoluciju od funkcionalnog napitka u onaj u kome se uživa na više načina i formata, sa specijalizovanim prodavnicama i širokom ponudom uređaja za pravljenje kafe kod kuće. Višestruki trendovi podstiču premiumizaciju u kategoriji kafe, uključujući poreklo, sastojke i procese, nove vrste kafe i praktičnost.

Shodno tome, kupci su postali obrazovaniji i zahtevniji. Oni znaju više o poreklu kafe, mešavinama i profilima prženja u odnosu na očekivani rezultat ukusa, i zahtevaju da njihov brend bude održiv i svestan svog uticaja na životnu sredinu.

U našoj ponudi imamo dve kafe – širom sveta poznatu britansku Costa kafu, kao i autentičnu italijansku kafu, Caffe Vergnano.