Pristupačnost

Pristupačnost

Svesni smo važnosti kreiranja vebsajta koji će biti inkluzivnog karaktera i dostupan svim korisničkim grupama. Na sajtu je dostupno polje PRETRAGA, kao i Mapa sajta, što će olakšati pronalaženje informacija.

Ova stranica se stoga bavi:
•    našim pristupom u omogućavanju dostupnosti ovog sajta za sve korisnike; 
•    karakteristikama koje će unaprediti dostupnost sajta;
•    šta da radite ukoliko imate pitanja ili želite da svoje utiske podelite sa nama.

NAŠ PRISTUP

Verujemo da je ovaj sajt u skladu sa zahtevima navedenim u kriterijumima A iz smernica Inicijativa za dostupnost web sadržaja, koje je razvio  Konzorcijum za svetsku mrežu (World Wide Web Consortium Web Accessibility Initiative (WCAG WAI) 2.0 guidelines).

KARAKTERISTIKE PRISTUPAČNOSTI

Veličina teksta

Veličinu teksta možete menjati putem opcije za promenu veličine teksta na vašem pretraživaču: opcija „View” – Veličina teksta. 

Elementi u zaglavlju

HTML elementi u zaglavlju se koriste s ciljem predstavljanja strukture stranice, kao i  postojećih pomoćnih tehnologija koje omogućavaju navigaciju sa jednog zaglavlja na drugo. 

Tekst linkova

Svi hiperlinkovi treba da imaju smisla kada se čitaju van konteksta, a format korišćen za njihovo prikazivanje drugačiji je od ostatka teksta.

Neuslovljenost JavaScript-om

JavaScript ili druge slične tehnologije, korišćene za navigaciju i izvršavanje odgovarajućih funkcija, uvek prate i alternativni mehanizmi u slučaju da vaš pretraživač ne podržava ove tehnologije. 

Kontrast boja

Vodimo računa o kombinaciji boje teksta i pozadine kako bismo obezbedili postojanje odgovarajućeg kontrasta, a na informacije nikada ne upućujemo samo bojom, već i nekim drugim mehanizmima.

Stil formatiranja

Koristimo „Cascading Style Sheets (CSS)” za kontrolisanje prezentacije stranica, kao i odgovarajući „markup” sadržaja. Ukoliko vaš pretraživač ne podržava ovakvu tehnologiju ili je ona isključena, informacije na sajtu će i dalje biti dostupne, a čitanje istih omogućeno. 

Pitanja i utisci

Ukoliko imate bilo kakvih poteškoća u pristupanju informacijama na ovom sajtu, ili želite da svoje utiske podelite sa nama, kontaktirajte nas.

 

Share