Korporativni doprinos ekonomskom osnaživanju žena

PRIZNANJE ZA KORPORATIVNI DOPRINOS EKONOMSKOM OSNAŽIVANJU ŽENA