Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

 

Naša izjava o privatnosti je navedena u nastavku.

Uvod

Ovom internet stranicom  https://rs.coca-colahellenic.com/ upravlja članica Coca‑Cola HBC grupacije kompanija, čija je matična holding kompanija Coca-Cola HBC AG (registrovana u Švajcarskoj pod matičnim brojem CHE - 235.296.902 i na adresi Turmstrasse 26, 6312 Steinhausen, Switzerland).

Sve reference na ‘naš’, ‘nas’, ‘mi’, ili ‘kompanija’ u okviru ovih pravila i ove izjave odnose se na Coca-Cola HBC AG i, gde je primenjivo, njene podružnice.

Coca‑Cola HBC AG je posvećena čuvanju privatnosti svih posetilaca https://rs.coca-colahellenic.com/ i zaštiti svih ličnih podataka koje nam dostavite.

Izjava o privatnosti će vam pomoći da razumete na koji način koristimo informacije koje dobijemo od vas. Dostavljanjem svojih ličnih podataka, vi prihvatate našu Izjavu o privatnosti i saglasni ste sa prikupljanjem, korišćenjem i objavljivanjem vaših ličnih podataka, na način opisan u Izjavi. Ukoliko se ne slažete sa odredbama Izjave, molimo vas da nam ne dostavljate svoje lične podatke. 

 

Šta su lični podaci?

Lični podaci su informacije o pojedincu sa identitetom koje su definisane u važećem zakonu, kao što su ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona.

Lični podaci koje prikupljamo od vas i način na koji koristimo prikupljene podatke

Ovaj veb-sajt možete posetiti bez otkrivanja bilo kakvih informacija o sebi. Naši serveri prikupljaju IP adrese posetilaca, u računarske svrhe, omogućavajući vam da se povežete sa našom platformom koja pruža naše usluge, a ne e-mail adrese posetilaca. Isto tako, postoje delovi ovog veb-sajta za koje nam je potrebno da prikupimo vaše lične podatke za konkretnu svrhu, npr. da bismo vam pružili traženu informaciju, ili kada je potrebno da vas registrujemo na veb-sajt.

To radimo putem onlajn formulara i svaki put kada nam pošaljete e-mail sa svojim podacima. Uverićete se da niste u obavezi da nam dostavite ništa od dodatnih informacija koje tražimo, a koje nisu neophodne ili razumne, da bismo vam pružili traženu uslugu.

Subjekt podataka

Prikupljeni podaci

Svrha prikupljanja

Opravdanje za prikupljanje

Posetilac našeg veb-sajta

IP adresa, naziv domena, verzija vašeg pretraživača i operativni sistem, podaci o prometu, podaci o lokaciji, evidencija o aktivnosti na mreži

evidencija broja poseta, prosečno vreme provedeno na veb-sajtu, pregledane stranice

legitimni interes za merenje upotrebe i poboljšanje sadržaja na našem sajtu

ime i prezime, e-mail adresa koju smo dobili od posetioca našeg veb-sajta

pružanje informacija posetiocima o našim promotivnim ponudama, novostima, događajima (bilteni i ostale publikacije), odnosima sa investitorima ili kopije naših godišnjih izveštaja, kao i vođenje evidencije o pretplati (na uslugu internet prezentacije kompanije ili uslugu obaveštavanja putem e-mail-a)

vaša saglasnost označavanjem odgovarajućeg polja kada nam dajete svoje lične podatke

ime i prezime, adresa, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa; dobijene od posetioca našeg veb-sajta

odgovor na vaše upite ili obrada vaših zahteva u vezi sa vašim informacijama

preduzeti odgovarajuće mere na vaš zahtev pre sklapanja ugovora

Kupac/dobavljač

 

ime i prezime, adresa, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa, poreski podaci, broj bankovnog računa; dobijeni od našeg kupca/dobavljača.

 

 
bonitet, počinjena kaznena dela ili prevare, identifikacijski dokumenti, kreditni rejting, registri politički izloženih osoba i osoba koje podležu nekim sankcijama.

za ugovore o prodaji i snabdevanju, za primanje porudžbina, isporuku, fakturisanje, dodelu plaćanja, za isporuku traženih proizvoda i usluga, kao i za marketinške i promotivne inicijative.

 

 

mehanizmi zaštite od korupcije i pranja novca, sankcije, poznavanje kupaca, provera u svrhu sprečavanja prevare i provera kreditnih zaduženja

izvršavanje naših međusobnih ugovornih obaveza ili obaveza po osnovu našeg legitimnog interesa u pogledu rezultata i razvoja našeg poslovanja ili saglasnost (ako je potrebno)*

 

ispunjavanje zakonskih obaveza, ispunjavanje odredaba ugovora, saglasnost (ako je potrebna), legitimni interes

Potencijalni kupac/ potencijalni dobavljač

ime i prezime, adresa, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa, poreski podaci, broj bankovnog računa; dobijeni od našeg kupca/dobavljača.

 


bonitet, nezakonite aktivnosti, identifikacijski dokumenti, kreditna sposobnost, registri politički izloženih osoba i osoba koje podležu nekim sankcijama.

za pred-ugovorne procene i procene potencijalnih kupaca i dobavljača (npr. tenderski postupak) i za marketinške i promotivne inicijative.

 

mehanizmi zaštite od korupcije i pranja novca, sankcije, poznavanje kupaca, provera u svrhu sprečavanja prevare i provera kreditnih zaduženja.

legitimni interes

 

 

 i              spunjavanje zakonskih obaveza, saglasnost (ako je potrebna), legitimni interes

Osoba za kontakt sa kupcem/dobavljačem

ime i prezime, adresa, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa, odabrane opcije u vezi sa SMS obaveštenjima, lični izbori;

kontakt s kupcem/dobavljačem u poslovne svrhe (za primanje porudžbina, zahteva za uslugama), održavanje odnosa sa kupcima, obaveštavanje kupaca o marketinškim i promotivnim inicijativama.

izvršavanje naših međusobnih ugovornih obaveza ili obaveza po osnovu našeg legitimnog interesa u pogledu rezultata i razvoja našeg poslovanja ili saglasnost (ako je potrebno)*

Potrošač

ime i prezime, adresa, broj telefona, adresa, broj faksa ili e-mail adresa. Matični broj i poreski broj

angažovanje u marketinškim ili promotivnim inicijativama

 

obavljanje naših usluga na osnovu uslova marketinških ili promotivnih inicijativa

ime i prezime,  broj telefona, adresa i e-mail adresa

odgovoriti na prijavljene probleme u vezi sa proizvodima ili pitanja putem besplatne telefonske linije za potrošače

legitimni interes za održavanje kvaliteta i bezbednosti naših proizvoda, pružanje naših usluga i osiguranje zadovoljstva naših potrošača

Kandidat za zaposlenje

 

 

 

 

 

ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa, profesionalne kvalifikacije, iskustvo i obrazovanje; primaju se od kandidata za zaposlenje

 
 

javno dostupni podaci kandidata za posao o podacima za kontakt, profilima na društvenim mrežama, profesionalnim kvalifikacijama, iskustvu i obrazovanju


video zapis intervjua

 


 
rezultati testova i procena tokom procesa zapošljavanja

 

 

obrada kandidata, za ocenjivanje vaše prijave i kontakt putem telefona ili e-mail-a

 

 

 


 obrada kandidata, radi poboljšanja, potvrđivanja i ažuriranja podataka o kandidatu kako bi se osigurala validnost i potpunost
realizacija intervjuaobrada kandidata radi evaluacije individualnih veština i kompetencija

legitimni interes za ocenjivanje vaše prijave pre potpisivanja ugovora o zaposlenju sa nama

 saglasnost za zadržavanje podataka za druge prilike za zaposlenje

 

 

 

 

saglasnost

 


saglasnost

 


saglasnost

Kada su u pitanju lični podaci potrebni za realizaciju našeg ugovora sa vama ili vašom kompanijom,  možda nećemo biti u mogućnosti da isporučimo traženu uslugu, kako je gore navedeno, ukoliko nam ne dostavite ove lične podatke. S druge strane, kod obrade svih podataka za koje dajete saglasnost, u svakom trenutku imate pravo da odbijete da date saglasnost ili je povučete bez negativnih posledica na bilo kakav kontakt koji imate sa nama

Kada se od vas prikupljaju lični podaci, kao što su ime i prezime i e-mail adresa, uz vašu saglasnost (na primer, na osnovu formulara ili putem e-mail-a) obavestićemo vas u trenutku prikupljanja podataka na koji način ćemo koristiti te lične podatke.

Otkrivanje podataka. Ko su primaoci vaših ličnih podataka?

Lični podaci koje nam dostavite čuvaće se u centru podataka u gradu Kroli u Ujedinjenom Kraljevstvu od strane kompanije Rackspace, čija je sekundarna lokacija u Irskoj. Pristup podacima ili sami podaci mogu da budu dati našim zaposlenima koji rade van Ujedinjenog Kraljevstva i trećim stranama, poslovnim partnerima, vladinim institucijama, agencijama za sprovođenje zakona, sledbenicima našeg poslovanja i dobavljačima koje angažujemo za obradu podataka u naše ime, od kojih se neki nalaze izvan Evropskog ekonomskog prostora i koji rade za nas u svrhe i uz obrazloženja navedena u ovoj politici.

Kategorije primalaca

Svrha deljenja

kompanije u okviru grupacije Coca‑Cola Hellenic i/ili pružaoci usluga treće strane koji podatke obrađuju u naše ime

isporuka naših proizvoda i usluga

svi pružaoci usluga treće strane i podružnice/ povezane kompanije kompanije Coca‑Cola HBC koje smo angažovali za pružanje usluga koje ste zatražili ili koje smo mi zatražili za gore navedene svrhe

isporuka usluga koje ste zatražili

poslovni partneri

isporuka usluga koje ste zatražili

vladina tela

ispunjavanje pravne obaveze

agencije za sprovođenje zakona

ispunjavanje pravne obaveze

pravni naslednici i dobavljači

izvršenje usluga koje ste zatražili

agencije za posredovanje u kreditiranju, agencije za sprečavanje zloupotreba, članice grupacije Coca‑Cola Hellenic i/ili pružaoci usluga treće strane koji podatke obrađuju u naše ime

mehanizmi zaštite od korupcije i pranja novca, sankcije, poznavanje kupaca, provera u svrhu sprečavanja prevare i provera kreditnih zaduženja  

Ukoliko nam dostavite lične podatke, saglasni ste sa takvim načinom deljenja istih.

Da li se vaši lični podaci prenose izvan Evropske unije?

S obzirom na to da je Coca‑Cola HBC prisutna u velikom broju zemalja, vašim ličnim podacima, posebno podacima koje unesete putem dela veb-sajta koji se odnosi na zapošljavanje, mogu pristupiti zaposleni ili dobavljači. Pored toga, vaši podaci se mogu preneti i/ili čuvati na odredištu izvan Evropske unije na kom mogu da važe zakoni o zaštiti podataka koji ne ispunjavaju standarde EU. Međutim, mi se uvek trudimo da obezbedimo isti nivo zaštite vaših podataka koji postoji i unutar EU. Između ostalog, želimo da budemo sigurni da su podaci bezbedni i da se koriste isključivo u skladu sa našim uputstvima i u dogovorene svrhe. 

Evropska komisija je za određene zemlje izvan Evropske unije potvrdila da u osnovi pružaju zaštitu podataka u skladu sa zakonima o zaštiti podataka Evropske unije pa samim tim nisu potrebne nikakve dodatne zaštitne mere za prenos ličnih informacija u ta područja (kompletan spisak zemalja nalazi se ovde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Za zemlje koje nemaju takva odobrenja (kao što je Rusija), tražićemo vašu saglasnost za prenos podataka ili ćemo podatke preneti u skladu sa ugovornim uslovima koje je odobrila Evropska komisija, a koji primaocu direktno nalažu obavezu pružanja ekvivalentne zaštite podataka, osim u slučaju kada nam je dozvoljeno da u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka prenesemo podatke bez takvih formalnosti.

Možete da nam se obratite na način naveden u odeljku o kontaktu ukoliko želite da pogledate primerak konkretnih zaštitnih mera koje se primenjuju na prenos vaših ličnih podataka.

Sve strane izvan Evropske unije kojima ćemo preneti lične podatke obrađuju te podatke, ispunjavaju naloge i pružaju usluge podrške u naše ime. Možda ćemo trećim stranama preneti i zbirne informacije o načinu upotrebe našeg veb-sajta, ali one neće uključivati informacije koje se mogu koristiti za vašu identifikaciju. Zadržavamo pravo da otkrijemo vaše lične podatke ukoliko to zahteva zakon, ili kada smatramo da je otkrivanje neophodno kako bismo zaštitili naša prava i/ili ispunili zahteve pravosudnog postupka, sudskog naloga, zahteva regulatora ili bilo kog drugog pravnog procesa koji nas pravno obavezuje na to.

Sem kada zakon to zahteva, ni u jednom drugom slučaju nećemo deliti, prodavati ili distribuirati bilo kakve lične podatke koje nam dostavite, bez vaše saglasnosti.

Na kraju, ako naša kompanija pristupi zajedničkom ulaganju ili bude prodata drugom pravnom subjektu, vaše podatke ćemo otkriti našim novim poslovnim partnerima ili vlasnicima.

Kako štitimo vaše lične podatke

Korisnici do 16 godina starosti

Ukoliko imate 16 ili manje godina, potrebno je da dobijete dozvolu roditelja, odnosno staratelja, pre nego što nam dostavite bilo kakve lične podatke. Korisnicima bez saglasnosti nije dozvoljeno pružanje ličnih podataka.

Drugi veb-sajtovi

Naš veb-sajt sadrži veze za druge veb-sajtove koje su izvan naše kontrole i nisu pokriveni ovim obaveštenjem o zaštiti privatnosti. Ukoliko pristupite drugim veb-sajtovima putem navedenih veza, subjekti koji upravljaju tim veb-sajtovima mogu od vas da prikupe informacije koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naših. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost za njihove politike ili način obrade vaših ličnih podataka. Molimo vas da pre nego što pružite svoje lične podatke veb-sajtovima trećih strana pročitate izjave o zaštiti privatnosti i kolačićima i uslove i odredbe svih veb-sajtova za koje nudimo veze, reference ili su povezani sa našim.

Bezbednost prikupljenih podataka i zadržavanje podataka

Primenjujemo stroge fizičke, elektronske i administrativne sigurnosne mere kako bismo zaštitili vaše podatke od pristupa neovlašćenih osoba, kao i od neovlašćene obrade, slučajnog gubitka, uništenja i oštećenja, i na mreži i van nje. Vaše ćemo podatke zadržati koliko je god to neophodno za navedenu svrhu prikupljanja, a nakon toga ćemo ih zadržati onoliko dugo koliko je to propisano zakonom.

CCHBC čuva lične podatke u obliku u kom se može utvrditi identitet osobe samo onoliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu prikupljanja.
CCHBC ne sme da čuva lične podatke duže nego što je potrebno za legitimnu poslovnu svrhu tj. sme ih čuvati samo onoliko dugo koliko nalažu važeći zakonski propisi.
CCHBC određuje koliko će se dugo podaci čuvati na osnovu merodavnih zakonskih propisa i pravilnika i to u svrhu čuvanja evidencije o obradi podataka.
CCHBC mora na zahtev da opravda potrebu za čuvanjem ličnih podataka duže od maksimalnog dopuštenog perioda s obzirom na poslovnu svrhu i zakonske uslove.

Određeni podaci se čuvaju da bi se zaštitili interesi kompanije, sačuvali dokazi i generalno poštovala pravila dobre poslovne prakse. Neki od razloga za čuvanje podataka uključuju:

• sudske parnice,

• istrage incidenata,

• istrage incidenata u kojima je narušena sigurnost,

• zakonske uslove,

• zaštitu intelektualnog vlasništva.

Prenosi putem interneta i odricanje od odgovornosti

Iako Coca‑Cola HBC AG primenjuje razumne mere za zaštitu od virusa i drugih štetnih komponenti, priroda interneta je takva da nije moguće obezbediti da vaš pristup veb-sajtu bude bez prekida ili grešaka, ili da ovaj veb-sajt, njegovi serveri ili e-mail-ovi koje možemo da šaljemo ne sadrže viruse ili druge štetne komponente.

Kako nas možete kontaktirati i koja su vaša prava na pristup i ažuriranje vaših ličnih podataka

Pristup, ažuriranje i brisanje podataka 

Imate pravo da vidite lične podatke koje imamo o vama; možete od nas i da zatražite da ih promenimo kako bi bili tačni i ažurirani, ili da obrišemo vaše lične podatke. Možete nas obavestiti ako želite da ograničite obradu podataka ili se protivite obradi vaših ličnih podataka. U tom slučaju obratite nam se putem informacija za kontakt koje su navedene u odeljku Kontaktirajte nas. Imate pravo da lične podatke koje imamo o vama dostavite i drugom pružaocu usluga kog odaberete.

Povlačenje saglasnosti 

Ukoliko zatražimo vašu saglasnost za obradu ličnih podataka koje imamo o vama, u svakom trenutku možete povući svoju saglasnost, bez posledica po zakonitost obrade na osnovu pristanka pre povlačenja saglasnosti. U tom slučaju obratite nam se na e-mail adresu navedenu u odeljku Kontaktirajte nas.

Žalbe

Imate pravo da uložite žalbu nacionalnom telu za zaštitu podataka slanjem zahteva. Informacije za kontakt sa državnim organima za zaštitu podataka možete naći na http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate komentar u vezi sa načinom upotrebe vaših ličnih podataka ili pitanja o ovoj izjavi o privatnosti i kolačićima, obratite nam se putem e-mail adrese:[email protected]. Sva vaša pitanja su dobro došla, kao i sugestije koji se odnose na Izjavu o privatnosti i kolačićima.

Ako želite zvaničnim putem da iskoristite neko od svojih prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, molimo vas da podnesete zahtev putem linka u nastavku: 

Web formular

ili nam se obratite putem e-mail adrese: [email protected]

Kako će se donositi izmene ove Politike o zaštiti privatnosti i Politike o kolačićima

Povremeno proveravajte ovu Izjavu o privatnosti i kolačićima kako biste saznali za eventualne promene. Iako zadržavamo pravo da menjamo i dopunjavamo ova pravila, o svim značajnim promenama ćemo vas obavestiti najmanje 30 dana nakon takve promene na ovom veb-sajtu ili, gde je to moguće, putem e-mail-a.