Sponzorstva i donacije

Coca Cola HBC Srbija i Crna Gora u skladu sa strateškim prioritetima kontinuirano ulaže u razvoj lokalne zajednice i podržava veliki broj projekata i inicijativa koji nude dugoročna rešenja i donose konkretne promene u lokalnim zajednicama. Pri donošenju odnuka o sponzorstvima i donacijama, prednost imaju projekti u oblastima:

 • Zaštita životne sredine;

 • Razvoj i obrazovanje mladih;

 • Dobrobit lokalne zajednice i promovisanje zdravih stilova života.

Kao društveno odgovorna kompanija čiji je cilj održivo poslovanje, sarađujemo sa velikim brojem organizacija koje pomažu široj zajednici i na raspolaganju su pojedincima, ali kao kompanija ne dajemo donacije pojedincima, tako da vas molimo da to imate na umu prilikom slanja zahteva za sponzorstvo i donacije. 

U zahtevu za sponzorstvo i donacije potrebno je da navedete sledeće podatke:

 • O organizaciji:

  • Naziv organizacije;

  • Mesto;

  • Kontakt osoba (telefon, e-mail);

 • O projektu:

  • Ciljna grupa (uzrast, broj ljudi, detaljnije informacije);

  • Partneri projekta;

  • Promocija projekta (na koji način će javnost biti informisana o projektu i rezultatima);

  • Ukupan budžet (trošak) projekta;

 • Očekivana podrška:

  • Podrška u proizvodima kompanije Coca Cola HBC - molimo vas navedite potrebnu količinu proizvoda

  • Finansijska podrška- Molimo vas navedite potreban iznos finansijskih sredstava.

Zahtev za sponzorstvo i donacije možete poslati na e-mail adresu [email protected]

Rok za donošenje odluke o prihvatanju ili odbijanju zahteva je 28 dana, stoga je važno da nam pošaljete zahtev najkasnije mesec dana pre nego što je potrebno da se eventualna saradnja realizuje. 

Za sva dodatna pitanja i nedoumice možete pozvati našu besplatnu info liniju 0800/11-22-33.