Održivo poslovanje

Share


MISIJA 2025

Coca-Cola HBC jedna je od prvih kompanija koja je postavila naučno zasnovane ciljeve u oblasti održivosti, koji su u potpunosti usklađeni sa Ciljevima održivosti Ujedinjenih nacija, i na njihovom ispunjenju kontinuirano radimo. Fokus je na šest oblasti (iskazanih kroz 17 ciljeva) kroz koje je predstavljen i naš lanac vrednosti: smanjenje emisija, potrošnja i upravljanje vodom, odgovorno snabdevanje, ambalaža (Svet bez otpada), ishrana i naši ljudi i zajednice.


NET ZERO DO 2040.


U 2021. godini Coca-Cola HBC Grupa obavezala se na postizanje ambicioznog ekološkog cilja – da ćemo do 2040. godine svesti direktne emisije gasova sa efektom staklene bašte na apsolutni minimum, dok ćemo u saradnji sa dobavljačima partnerski raditi da eliminišemo 90% ugljeničnog otiska poreklom od trećih strana. Gde god nije moguće u potpunosti eliminisati emisije gasova sa efektom staklene bašte, njihov efekat će biti umanjen ili u potpunosti uklonjen kro investicije u druge mere zaštite od klimatskih promena. Do 2030. godine plan je da se emisije iz lanca vrednosti umanje za 25%, odnosno za dodatnih 50% u narednoj dekadi.
 

NetZero1 NetZero1