Glossary

REČNIK

Aseptic - sterilna tehnologija

Tehnologija koja se koristi za pakovanje proizvoda bez konzervansa, pogotovo svežih sokova i čajeva, u sterilnim uslovima.

 

Bali Communiqué

Jedinstveno okupljanje poslovnih rukovodilaca iz celog sveta koji pozivaju svetske vođe na stvaranje pravno obavezujućeg okvira Ujedinjenih nacija u cilju borbe protiv klimatskih promena.

 

Baltik; Baltičke zemlje

Baltičke zemlje su Estonija, Letonija i Litvanija.

 

Bottlers – punionice

Poslovni subjekti koji proizvode, prodaju i distribuiraju pića kompanije Coca-Cola u skladu s ugovorom o licenci.

 

Bottling plant – punionica

Postrojenje za proizvodnju pića, uključujući pripadajuća skladišta, radionice i druge objekte i kapacitete na lokaciji.

 

Bps – bb (engl. basic point)

Skraćenica za bazni bod. Jedan bazni bod jednak je jednoj stotinki procentnog boda (0,01%).

 

Capital expenditure; CAPEX – kapitalni izdaci

Bruto kapitalni izdaci definišu se kao izdaci za kupovinu nekretnina, postrojenja i opreme. Neto kapitalni izdaci definišu se kao izdaci za kupovinu nekretnina, postrojenja i opreme umanjeni za iznos prihoda od prodaje nekretnina, postrojenja i opreme, te otplatu glavnice obaveza po finansijskom najmu.

 

Carbon emission – emisije ugljen dioksida 

Ispuštanje CO2 i drugih gasova sa efektom staklene bašte kao posledica izgaranja goriva i upotrebe električne energije u poslovanju kompanije Coca-Cola HBC, izraženo u tonama CO2.

 

Carbon footprint – ugljenični otisak

Ispuštanje CO2 i drugih gasova sa efektom staklene bašte iz šireg lanca vrednosti kompanije Coca-Cola HBC (sirovine, hlađenje proizvoda itd.) na svetskom nivou.

 

Caring for climate – Briga za klimu

Ovaj okvir omogućuje članovima UN-ovog projekta Globalni dogovor da unapređuju praktična rešenja za klimatske promene i pomažu u oblikovanju javne politike i javnog mnenja.

 

CCHBC AG – Coca-Cola Hellenic Bottling Company

Coca-Cola HBC AG, akcionarsko društvo koje je osnovano i postoji u skladu sa švajcarskim zakonima i koje je matična kompanija Grupe od dana osnivanja.

 

CEO Water Mandate – Inicijativa za upravljanje vodnim resursima

UN-ov projekt Globalni dogovor pokrenuo je ovu inicijativu kao poziv na delovanje i definisanje strateškog okvira prema kojem bi kompanije u svom poslovanju i lancima snabdevanja ponudile rešenja za očuvanje voda.

 

Chlorofluorocarbon (CFC) 

Hemijski spoj koji se upotrebljava u opremi za hlađenje i koji oštećuje ozonski sloj Zemlje i doprinosi globalnom zagrejavanju.

 

Coca-Cola Hellenic

Coca-Cola Hellenic Bottling Company S.A. i, zavisno od konteksta, njene podružnice i zajednički poduhvati ili, u nekim slučajevima, CCHBC AG i njene podružnice i zajednički poduhvati. Takođe se naziva i Grupa.

 

Coca-Cola system – Coca-Colin sistem

Kompanija Coca-Cola i njene partnerske punionice.

 

Cold drink equipment; CDE – rashladna oprema

Generički pojam koji obuhvata opremu na prodajnom mestu, kao što su rashladni uređaji (frižideri), automati za prodaju i uređaji za točenje pića koji hlade napitke za neposrednu konzumaciju.

 

Combined Heat and Power (CHP) unit 

Postrojenja koja istovremeno proizvode električnu i toplotnu energiju, hlade i proizvode CO2 u jedinstvenom procesu koji je do 40 odsto efikasniji od odvojenih procesa.

 

Concentrate – koncentrat

Osnova pića kojoj se dodaju voda i ostali sastojci kako bi se proizvelo piće. Može sadržavati koncentrirane biljne ekstrakte, voćne sokove, bojila i ostale sastojke.

 

Consumer – potrošač

Osoba koja pije proizvode kompanije Coca-Cola Hellenic.

 

CSR; Corporate Social Responsibility – DOP; društveno odgovorno poslovanje

Skraćenica za društveno odgovorno poslovanje.

 

Customer – kupac

Trgovina, restoran ili drugi poslovni subjekt koji krajnjim potrošačima prodaje ili poslužuje proizvode kompanije Coca-Cola HBC.

 

EBIT

Operativna dobit (EBIT) je dobit pre oporezivanja. 

 

EBITDA

Usklađena EBITDA definiše se kao dobit pre odbitaka za amortizaciju i umanjenje vrednosti nekretnina, pogona i opreme (uključeno u trošak prodate robe i troškove poslovanja), amortizaciju i umanjenje i usklađenje nematerijalne imovine, naknade za dionice i druge negotovinske stavke, ako postoje.

 

FMCG (fast moving consumer goods) – roba široke potrošnje

Roba široke potrošnje brzog obrta; roba s kratkim rokom upotrebe.

 

Fountain – oprema za točena pića

Oprema koja se na prodajnim mestima upotrebljava za točenje pića u šolje ili čaše za neposrednu konzumaciju.

 

Future consumption; FC – odgođena konzumacija, konzumacija izvan prodajnog mjesta

Distributivni kanal velikih trgovina i diskonta u kojima potrošači kupuju veće pakete i više paketa proizvoda koje neće konzumirati u prodajnom mestu.

 

GDA (Guideline Daily Amounts) 

Skraćenica za preporučeni dnevni unos.

 

GDP (gross domestic product) 

Skraćenica za bruto domaći proizvod.

 

GfK

U saradnji sa kompanijom Growth for Knowledge (GfK) pratimo zadovoljstvo naših kupaca.

 

Global Greenhouse Gas (GHG) Register – Registar emisija gasova sa efektom staklene bašte

Ova baza podataka omogućuje kompanijama da objavljuju, prate i upoređuju svoje emisije gasova sa efektom staklene baste.

 

IFRS; International Financial Reporting Standards – Međunarodni standardi za finansijsko izveštavanje

Međunarodni standardi za finansijsko izveštavanje koje je razvio Odbor za međunarodne računovodstvene standarde.

 

Immediate consumption; IC – neposredna konzumacija; konzumacija na prodajnom mestu

Distributivni kanal u kojem potrošači kupuju pića u ohlađenim jediničnim pakovanjima (obično od 0,5 litara ili manjim) i proizvode iz uređaja za točenje pića za neposrednu konzumaciju.


Joint value creation – stvaranje zajedničkih vrednosti

Napredan program i proces saradnje sa potrošačima u cilju stvaranja zajedničkih vrednosti.


KPI; Key Performance Indicator 

Skraćenica za ključne pokazatelje poslovanja.

 

Market – tržište

Kada se odnosi na geografsko područje, označava teritoriju na kojoj posluje Coca-Cola HBC, često određenu državnim granicama.

 

NARTD – non alcoholic ready to drink

Skraćenica za bezalkoholna pića.
 

Non-carbonated soft drinks; non-CSDs – negazirana bezalkoholna pića

Bezalkoholna negazirana pića koja, između ostalog, uključuju vodu i vodu sa ukusima, voćne sokove i voćne napitke, sportska i energetska pića, čajeve i kafu.

 

NGO; Non-governmental organisation 

Skraćenica za nevladino udruženje ili organizaciju.


OBPPC (Occasion, Brand, Price, Package, Channel) – prilika, brend, cena, pakovanje, prodajni kanal

Upravljanje prodajnim prilikama.

 

PET

Oblik poliestera koji se upotrebljava za izradu laganih, nelomljivih pakovanja za pića, prehrambene i neprehrambene proizvode. PET se može reciklirati u proizvodnji novih pakovanja, odeće, materijala za tepihe, automobilskih delova i industrijskih materijala.

 

PET-to-PET – PET u PET

Sistem recikliranja PET boca nakon potrošnje pića. Korišćene boce prikupljaju se, sortiraju, čiste, melju i pretvaraju u nov materijal za proizvodnju PET ambalaže.

 

Per capita consumption – potrošnja po stanovniku

Prosečan broj potrošenih porcija godišnje po osobi na određenom tržištu. Coca-Cola HBC potrošnju po stanovnik izračunava tako da što pomnoži godišnju prodaju jediničnih pakovanja s brojem 24 i podeli s brojem stanovnika.

 

Plant – pogon

Naziva se i punionica, a odnosi se na punionice Coca-Cole HBC u kojima se proizvode pića.

 

Premium sparkling – vrhunska gazirana pića

Uključuju prepoznatljiva gazirana pića: Coca-Colu, Fantu, Sprite, Schweppes.

 

Ready-to-drink; RTD – gotova pića

Pića koja su pripremljena i pakovana, spremna za neposrednu konzumaciju. 

 

RED; Right Execution Daily 

Prati kretanje prodaje potrošačima u određenim regijama.

 

ROIC; Return on Invested Capital – povrat na uloženi kapital

Povrat na uloženi kapital računa se kao operativna dobit uvećana za amortizaciju i umanjena za pripadajuće poreze, te se dobijeno deli s uloženim kapitalom po jedinici. 

 

SAP Wave 2

Vodeća programska platforma koja nam omogućava standardizaciju ključnih poslovnih procesa i sistema.

 

Serving – porcija

237 ml. 

 

Sparkling beverages – gazirana pića

Bezalkoholna gazirana pića koja sadrž prirodne arome i zaslađivače, isključujući, između ostalog, vodu i vodu obogaćenu ukusima, voćne sokove i voćne napitke, sportska i energetska pića, čajeve i kafu.

 

TCCC; The Coca-Cola Company

Skraćenica za ime kompanije Coca-Cola (The Coca-Cola Company) i, zavisno od konteksta, njene podružnice.

 

UNESDA; Union of European Beverages Association – Savez evropskih udruženja proizvođača bezalkoholnih pića

Savez evropskih udruženja proizvođača bezalkoholnih pića, osnivač Platforme Evropske unije za regulisanje prehrane, fizičku aktivnost i zdravlje.

 

Unit case – jedinično pakovanje

Približno 5.678 litara ili 24 bočice od osam unci (prema američkom metričkom sistemu), što je jednako veličini originalnog pakovanja pića Coca-Cola.

 

Value share – vrednost udela

Udeo u ukupnom prihodu.

 

Vending business – firme koje u prodaji koriste automate

Firme koje koriste prodajne automate za prodaju proizvoda. Prodajni automati su automatizovani uređaji koji bez blagajnika prodaju robu kao što su pića i grickalice.

 

Volume share – veličina udela

Udeo u ukupnoj prodaji jediničnih pakovanja.