Održiva ambalaža i recikliranje

Održiva ambalaža i recikliranje

Smanjujemo uticaj svoje ambalaže na životnu sredinu poštujući sopstveni princip 3R: 

Reduce (smanjiti), Reuse (ponovo upotrebiti), Recycle (povratiti). 

Nastojimo stoga da umanjimo uticaje ambalaže u svakoj od faza životnog ciklusa – izradi, recikliranju i odlaganju, istovremeno unapređujući i njenu osnovnu funkciju – obezbeđivanje kvaliteta samog proizvoda u lancu isporuke do krajnjeg potrošača. Cilj kome težimo jeste zatvaranje kruga recikliranja, odnosno pretvaranja već korišćene ambalaže u novu.

ODRŽIVIJA AMBALAŽA

Kontinuirano radimo na razvoju pakovanja koja imaju manju težinu i smanjuju količinu otpada, kao i na povećanju sadržaja recikliranog i obnovljivog materijala u sastavu nove ambalaže.  

U odnosu na 2014. godinu, PET boca od 2l je olakšana za 4% (sa 45.7 na 43.7 grama), a PET boca od 0.5l za 9% (sa 22.4 na 20.7 grama). Početkom 2020. godine, uveli smo Next biobased tetrapak pakovanja, koja sadrže 82% biljnog materijala. Svaki put kad potrošač izabere naš Joy, FuzeTea i neXt limunade, bira pakovanje napravljeno od reciklirane plastike. Trenutno je oko 8 odsto naših ukupnih pakovanja na tržištu napravljeno od reciklirane plastike.

82%

biljnog materijala u Next pakovanju

9%

olakšana 0.5 PET boca

8%

ukupnih pakovanja od reciklirane plastike

Projektima usmerenim na olakšavanje ambalaže u 2022. godini je u punionici u Beogradu težina boce od 1,25l smanjena sa 37g na 32g, a u fabrici Vlasinka težina boce od 6l smanjena je sa 90g na 83,5g. 

U 2022. godini predstavili smo veliku inovaciju– čepove koji ostaju pričvršćeni za flašu i nakon otvaranja, čime se omogućava da zajedno prikupimo i čep i flašu, i pošaljemo ih na reciklažu. Ova inovacija u skladu je sa Direktivom Evropske unije, kojom je propisano da će sva pakovanja od 2024. godine morati da budu sa pričvršćenim ili neodvojivim čepovima. 

Coca-Cola HBC

Belgrade, Serbia, 2023

Credit: Ed Robinson Coca-Cola HBC

Belgrade, Serbia, 2023

Credit: Ed Robinson

Još jedna velika inovacija na pakovanju, u cilju smanjenja upotrebe plastike, uvedena je na zbirno grupisanim limenkama. Dosadašnju plastičnu foliju, koja je „držala“ pakovanje od 4 limenke, zamenili smo kartonskim poklopcem. Reč je o posebno dizajniranom KeelClip kartonskom poklopcu, koji je potpuno reciklabilan i biorazgradiv. 

KeelClip KeelClip

UPRAVLJANJE AMBALAŽNIM OTPADOM

Posvećeni smo saradnji sa partnerima na uspostavljanju infrastrukture za recikliranje u Srbiji, kao i edukaciji i promociji recikliranja ambalaže kod potrošača.  

Coca-Cola HBC Srbija je među osnivačima prvog operatera za upravljanje ambalažnim otpadom u Srbiji, kompanije Sekopak. Coca-Cola HBC Srbija, kao proizvođač bezalkoholnih pića, plasira značajnu količinu ambalaže na tržište, i u skladu sa ovim pristupom, preko Sekopaka kao društva za upravljanje ambalažnim otpadom, omogućava ispunjenje nacionalnih ciljeva kada je u pitanju prikupljanje ambalažnog otpada (staklo, PET, limenke). Aktivno sarađujemo sa partnerima iz države, ali i industrije, kako bismo pomogli u uspostavljanju depozitnog sistema za upravljanje ambalažnim otpadom (DRS), koji je najavljen za 2027. godinu u Srbiji.

FOT_5284 FOT_5284

Radimo i na poboljšanju sistema reciklaže na svim tržištima na kojima poslujemo i podstičemo potrošače da recikliraju svoju ambalažu.  Izuzetno smo ponosni na lokalne inicijative koje smo realizovali u tom smislu u Kučevu, Zrenjaninu, Neresnici.

OTPAD KOJI NASTAJE U PROIZVODNJI I NAŠIM KANCELARIJSKIM PROSTORIMA

U odnosu na 2007. godinu, generisani otpad u proizvodnji po litru pića smanjili smo za čak 74%. Ponosno ističemo da u našim punionicama u Beogradu i Vlasinki recikliramo skoro 100% proizvodnog otpada: 99,89%, odnosno 99,32%.

Kako bismo što pre stigli do nula otpada na deponiji, u prostorijama naše punionice u Beogradu 2024. pokrenuli smo projekat “Zero Waste to Landfill”. U odnosu na ranije postavljene kante za selektivno odvajanje plastike, papira, metala i stakla, dodali smo i nove kante za nereciklabilni otpad, staklo i biootpad. Motivišemo naše zaposlene da pravilno odvoje sve vrste otpada i da zajednički osvojimo “zero waste” titulu.