Politike

Politike

POLITIKA KVALITETA I BEZBEDNOSTI PREHRAMBENIH PROIZVODA

PREUZMITE


POLITIKA UPRAVLJANJA AMBALAŽNIM OTPADOM

PREUZMITE


POLITIKA UPRAVLJANJA GUBICIMA HRANE

PREUZMITE


POLITIKA O KLIMATSKIM PROMENAMA

PREUZMITE


POLITIKA UPRAVLJANJA VODNIM RESURSIMA

PREUZMITE


POLITIKA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

PREUZMITE


POLITIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PREUZMITE


UČESTVOVANJE U OBLIKOVANJU JAVNE POLITIKE

PREUZMITE


POLITIKA ODGOVORNOG MARKETINGA ALKOHOLNIH PIĆA

PREUZMITE


POLITIKA UZBUNJIVANJA

 

POLITIKA PRIVATNOSTI PODATAKA

 

PRAVILNIK O SPREČAVANJU KORUPCIJE I USKLAĐENOSTI POSLOVANJA
Imamo nula tolerancije prema korupciji.

PREUZMITE


Kodeks poslovnog ponašanja

PREUZMITE


Politika bezbednosti voznog parka

PREUZMITE


Politika o HIV-u

PREUZMITE


Politika ljudskih prava

PREUZMITE


Politika jednakosti

PREUZMITE


VODEĆI PRINCIPI ZA DOBAVLJAČE

PREUZMITE