Žestoka pića

PREMIJUM ŽESTOKA PIĆA VAŽAN SU DEO NAŠEG PROIZVODNOG ASORTIMANA

Premijum žestoka pića su strateška kategorija koja dodatno proširuje našu 24/7 ponudu, nudeći nove prilike za konzumaciju.  

Premijum žestoka pića Coca-Cole HBC pomažu da ubrzamo rast brendova gotovih bezalkoholnih napitaka, jer tako jačamo odnose sa kupcima i bolje odgovaramo na važne prilike za konzumaciju odraslih potrošača raznovrsnom ponudom.

Osim premijum žestokih pića, Coca-Cola HBC ima i veliku ponudu za potrošače u HoReCa sektoru, jer obezbeđuje kupovinu na jednom mestu. To nam pruža niz prilika za prodaju osnovnih napitaka iz našeg asortimana na novim, ekskluzivnim mestima.

Oslanjamo se i na strateške odnose i sporazume sa partnerima iz segmenta premijum žestokih pića kao što su Brown-Forman (Jack Daniels, Finlandia) , Edrington (Famous Grouse, Macallan, Brugal) i Gruppo Campari (Campari, Aperol, Cinzano) .

Coca-Cola HBC je vlasnik dva lokalna brenda premijum žestokih pića.

CC HBC je 2017. godine u Srbiji kupio MB Impex, proizvođača gorkog likera Zlatni Pelin i Zlatne rakije.


POLITIKA ODGOVORNOG MARKETINGA PREMIJUM ŽESTOKIH PIĆA

Naša Politika odgovornog marketinga premijum žestokih pića definiše okvir koji važi za sve naše marketinške aktivnosti vezane za premijum žestoka pića koje kompanija distribuira. To, osim ostalog, uključuje prodajne aktivnosti, tehnike pospešivanja prodaje, oglašavanje prodaje i brenda, marketing i promotivne aktivnosti, razvoj i sadržaj sajtova brendova, elektronsku komunikaciju i digitalne medije, plasiranje proizvoda, sponzorstva, deklarisanje i ambalažu. Ova politika se primenjuje na svim našim tržištima na kojima distribuiramo premijum žestoka pića i strogo važi za naše zaposlene, kao i treća lica uključena u marketing premijum žestokih pića, jer odražava visoke standarde, osnovne vrednosti i obaveze u oblasti društvene odgovornosti Coca-Cole HBC.


Brendovi premijum žestokih pića