Alkoholna pića

Share

PREMIJUM ALKOHOLNA PIĆA VAŽAN SU DEO NAŠEG PROIZVODNOG ASORTIMANA

Premijum alkoholna pića su strateška kategorija koja dodatno proširuje našu 24/7 ponudu, nudeći nove prilike za konzumaciju.  

Premijum alkoholna pića Coca-Cole HBC pomažu da ubrzamo rast brendova gotovih bezalkoholnih napitaka, jer tako jačamo odnose sa kupcima i bolje odgovaramo na važne prilike za konzumaciju odraslih potrošača raznovrsnom ponudom.

Oslanjamo se na strateške odnose i sporazume sa partnerima iz segmenta premijum alkoholnih pića kao što su Brown-Forman (Jack Daniels, Finlandia) i Edrington (Famous Grouse, Macallan, Brugal).

Coca-Cola HBC Srbija je od 2017. vlasnik lokalnog brenda u ovoj kategoriji - gorkog likera Zlatni Pelin i Zlatne rakije.


POLITIKA ODGOVORNOG MARKETINGA PREMIJUM ALKOHOLNIH PIĆA

Naša Politika odgovornog marketinga premijum alkoholnih pića definiše okvir koji važi za sve naše marketinške aktivnosti vezane za premijum alkoholna pića koje kompanija distribuira. To, osim ostalog, uključuje prodajne aktivnosti, tehnike pospešivanja prodaje, oglašavanje prodaje i brenda, marketing i promotivne aktivnosti, razvoj i sadržaj sajtova brendova, elektronsku komunikaciju i digitalne medije, plasiranje proizvoda, sponzorstva, deklarisanje i ambalažu. Ova politika se primenjuje na svim našim tržištima na kojima distribuiramo premijum alkoholna pića i strogo važi za naše zaposlene, kao i treća lica uključena u marketing, jer odražava visoke standarde, osnovne vrednosti i obaveze u oblasti društvene odgovornosti Coca-Cole HBC.


Brendovi premijum alkoholnih pića