Odgovorno snabdevanje

ODGOVORNO SNABDEVANJE

Cilj Coca-Cola HBC Grupe je da do 2025. godine 100% ključnih poljoprivrednih sastojaka bude nabavljeno u skladu sa Principima održive poljoprivrede, koje je postavila Coca-Cola kompanija.

Principi održive poljoprivrede štite i podržavaju biodiverzitet i ekosisteme, insistiraju na poštovanju ljudskih i radnih prava, osiguravaju zdravlje i dobrobit životinja, i pomažu razvoj zajednica. 

Sa našim dobavljačima kontinuirano radimo na tome da obezbedimo održivo i dugoročno snabdevanje, sa manjim uticajima na životnu sredinu.

U Coca-Cola HBC Grupi se za procenu dobavljača koriste: pouzdan proces revizije, procena rizika, platforma SEDEX, kojom se vrši razmena etičkih podataka o dobavljačima kao i platforma EcoVadis, kojom se procenjuje održivost dobavljača. 

Pored toga, proveravamo da li potencijalni dobavljači imaju sertifikate ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000 i ISO 45001 sertifikat. Za poljoprivredne proizvode, koristimo standarde koje propisuju Rain Forest Alliance, Fair Trade, Bon Sucro, SAI platform  i Forest Stewardship Council.