Sertifikacija sistema prema zahtevima AWS standarda

Coca-Cola HBC Beograd i Surdulica: sertifikacija sistema prema zahtevima AWS standarda

Važno obaveštenje

 
 

U periodu 20-24. septembra 2021 godine, Lloyd’s Register, akreditovana kuća za ocenu usaglašenosti sa zahtevima standarda Alliance for Water Stewardship (AWS), će obaviti on-line proveru usaglašenosti kompanije Coca-Cola HBC Srbija d.o.o. u obe punionice: punionica u Beogradu I punionica u Surdulici.

Revizor koji će obaviti proveru je gdja Artemis Papadopoulou ([email protected] / +30 211 990 7849), akreditovani AWS vodeći revizor. Pozivamo sve zainteresovane strane da, ukoliko imaju bilo kakva pitanja/komentare, pisanim putem ih dostave revizoru.

AWS standard nastoji da angažuje sve subjekte koji koriste vodu u razumevanju i rešavanju zajedničkih izazova u vodnom slivu kojem pripadaju, kao i svih rizika i prilika na lokaciji na kojoj posluju. On zahteva od subjekata koji koriste vodu da odgovore na ove izazove na način da ih postepeno pretvore u najbolje prakse u smislu pet tema:

1.     Dobro upravljenje vodnim resursima

2.     Održivi vodni bilans

3.     Dobar status kvaliteta vode

4.     Važna područja vezana za vodu

5.     Bezbedna voda, sanitacija i higijenski uslovi za sve (WASH)

 

Molimo vas da imate na umu da sva pitanja/komentari dostavljeni usmeno ili pisanim putem a koji se odnose na poslovanje Coca-Cola HBC Srbija d.o.o. moraju biti potkrepljena objektivnim dokazima kad god je to moguće.

Mole se zainteresovane strane koje žele da podnesu komentare pisanim putem revizorskom timu da se direktno obrate vodećem revizoru koristeći gore navedene kontakt informacije.