Nina Elezović o inovacijama na ambalaži

Nina Elezović o inovacijama na ambalaži: U potrošačima dobijamo snažnog saveznika u borbi za zeleniju budućnost

U Coca-Cola HBC znamo da ambalaža odavno više ne služi samo da obezbedi svežinu proizvoda i olakša njegovu distribuciju do potrošača. Mi smo svesni da upravo kroz inovacije ambalaže možemo da kreiramo novu vrednost, za potrošače, za planetu, a samim tim i za naš biznis, saopštila je direktorka korporativnih poslova i održivosti Nina Elezović u intervjuu za portal www.ambalazaipakovanje.com.

Nina Elezovic foto

“Verujem da niko ne želi da živi u svetu deponija, okeana punih otpada, klimatskih promena koje osećamo već svakog leta, kad se beleže rekordne temperature. Zato, da, svet bez otpada jeste i mora biti moguć.

To neće doći bez cene. Kompanije moraju da menjaju biznis modele, potrošači načine na koje su konzumirali proizvode, čak i naše ekonomije prolaze kroz transformacije. Ali suočeni sa nestašicom prirodnih resursa, rastućim troškovima za upravljanje otpadom i alarmom koji je priroda već neko vreme uključila, svet bez otpada mora biti naš izbor.”

Nina Elezović Corporate Affairs and Sustainability Director