Standardi

Standardi

Naš cilj je da poslujemo u skladu sa etičkim standardima, na odgovoran i održiv način. Primenjujemo vodeće sisteme i standarde upravljanja kako bismo kontinuirano poboljšavali svoj učinak.

Sistemi upravljanja

U Srbiji primenjujemo međunarodno priznate sisteme upravljanja u oblasti kvaliteta, bezbednosti prehrambenih proizvoda, zaštite životne sredine, kao i zdravlja i bezbednosti na radu, a to su:

  • Upravljanje kvalitetom (ISO 9001);
  • Bezbednost prehrambenih proizvoda (ISO 22000, PAS 220, FSSC 22000);
  • Zaštita životne sredine (ISO 14001);
  • Zdravlje i bezbednost na radu (OHSAS 18001).

Naš cilj je da sve punionice u našoj Grupi budu sertifikovane u skladu sa navedenim sistemima, a o postignutom napretku izveštamo u godišnjem izveštaju o KDO na nivou Grupe.

 

Standardi

Primenjujemo vodeće međunarodne standarde za upravljanje, merenje i izveštavanje o konkretnim pitanjima, a to su:

  • Protokol o emisiji gasova staklene bašte (Greenhouse Gas Protocol) – Merimo emisiju CO2 i dostavljamo podatke Centralnoj kancelariji za emisiju gasova na nivou Grupe koji se prosleđuju nadležnima za Protokol;
  • Model Londonske grupe za benčmarking (LBG Model) – Merimo i izveštavamo o investicijama uloženim u zajednicu rukovodeći se široko priznatim pristupom Londonske grupe za benčmarking;
  • Inicijativa za globalno izveštavanje (GRI Initiative)– Ostvareni napredak objavljujemo u Izveštaju o održivom razvoju rukovodeći se standardima postavljenim u vodećem okviru za izveštavanje o održivosti.

 

Ekološki parametri

 U svim punionicama se prate sledeći ekološki parametri:

 Potrošnja energije

  • Potrošnja vode
  • Ukupno generisan otpad
  • Recikliran otpad

                       

U okviru Coca‑Cola HBC Grupe i u Srbiji, 2014. godine smo uveli nove vodeće ekološke parametre.

Coca‑Cola HBC Srbija je osvojila drugu nagradu za ostvareni učinak u oblasti zaštite životne sredine, koju članicama dodeljuje Coca‑Cola HBC Grupa.

 

Biodiverzitet

 Sa izuzetnom pažnjom pristupamo praćenju uticaja naših aktivnosti i proizvoda na zaštićenim područjima i na područjima visoke vrednosti u pogledu biodiverziteta. Na ovim specifičnim područjima nismo identifikovali značajne uticaje. Takođe, na područjima naših poslovnih delatnosti nisu prisutne vrste sa Crvenog popisa (IUCN) i nacionalnih popisa ugroženih vrsta.